Doorgeven salariswijzigingen? Doe het op tijd!

Doorgeven salariswijzigingen? Doe het op tijd!

Grote financiële consequenties bij het NIET doorgeven salariswijziging bij veranderde arbeidsvoorwaarden.

Een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2018:647) op 14 februari 2018 maakt duidelijk hoe groot de consequenties kunnen zijn wanneer een salariswijziging niet wordt doorgegeven aan de pensioenverzekeraar. De gedaagde is hierbij overwegend in het ongelijk gesteld en tevens veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten van de eiseres. Een enorme kostenpost voor de betreffende onderneming die betrekkelijk eenvoudig voorkomen had kunnen worden.

Doorgeven-salariswijzigingen-1080x580

Wat is er gebeurd?

De eiseres heeft van 1 september 1997 tot 1 september 2013 haar functie bij de gedaagde vervuld. Aanvankelijk heeft zij haar werkzaamheden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht. Deze opdracht is in augustus 1997 door beide partijen ondertekend. Met ingang van 1 juli 1999 is de eiseres de werkzaamheden gaan verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd dat een collectieve pensioenverzekering zal worden afgesloten bij Centraal Beheer.

De pensioenregeling

De inhoud van de collectieve pensioenregeling wordt bepaald door het Pensioenreglement Flexibel Bedrijfspensioen. Verzekerd is een levenslang ouderdomspensioen gerelateerd aan het eindloon met ingang van de eerste dag van de maand waarin de werknemer 62 jaar wordt (de streefpensioendatum). Ook is verzekerd een compensatiepensioen waarvan de hoogte is gerelateerd aan de AOW om de periode tussen de 62-jarige leeftijd en de 65-jarige leeftijd te overbruggen.

Ouderdomspensioen na 62 jaar

Op grond van het pensioenreglement is het niet mogelijk om na het bereiken van de 62-jarige leeftijd nog ouderdomspensioen of compensatiepensioen op te bouwen. Wel is bepaald dat het jaarlijks ouderdomspensioen 1,9 % van de laatstelijk vastgestelde pensioengrondslag bedraagt en is er een vergelijkbare bepaling opgenomen voor het compensatiepensioen. De eiseres was er echter vanuit gegaan dat in deze periode nog wel pensioen opgebouwd zou worden op basis van de gemaakte afspraken.

Schade voor niet doorgeven actuele salarisgegevens
De eiseres stelt verder dat zij schade heeft geleden omdat haar actuele salarisgegevens tot 1 september 2007 niet aan de verzekeraar is doorgegeven. Wanneer dit wel was gebeurt dan was haar pensioen over een veel hoger eindloon bepaald geweest.

Hoe had dit voorkomen kunnen worden?

Als werkgever heeft u altijd te maken met personeelswijzingen, welke handmatig ingevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan het salarissysteem, de verzekeringsportalen en de verschillende instanties. Dit kost niet alleen tijd, het is ook foutgevoelig en soms met kostbare gevolgen. Er is echter een online applicatie dit alles aan elkaar koppelt: Felixx.® online!

Een tijdbesparende en fouten reducerende oplossing

In Felixx.® online staan alle werknemersverzekeringen overzichtelijk vermeld.  Na onze implementatie hoeft u een personeelswijziging, ziekmelding of een andere gebeurtenis nog maar één keer in te voeren. Alle wijzigingen worden dan automatisch verwerkt en direct gecommuniceerd met de betrokken partijen. Hierdoor beperkt u het risico op kostbare consequenties van een vergissing zoals in de beschreven case tot een minimum.

Starten met Felixx.® online is eenvoudig

Laat u uw pensioen of verzekerde arbeidsvoorwaarden door ons regelen en wij regelen uw account in Felixx.® online voor u in. Vervolgens kunnen wij afspraken met u maken over de operationele ondersteuning van alle gerelateerde activiteiten. Neem gerust contact met mij op (085-083 10 00) of met één van mijn collega’s. Wij helpen graag.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder