Doorbetalen van een bonus en onkostenvergoeding tijdens ziekte

Doorbetalen van een bonus en onkostenvergoeding tijdens ziekte

Kan uw werknemer niet werken wegens ziekte? Dan bent u verplicht om een groot deel van het maandinkomen door te betalen. Hoe zit dat met het uitbetalen van een bonus en een onbelaste onkostenvergoeding? Uit een recent onderzoek van de Rechtbank Noord-Holland blijkt dat uw werknemer daar geen recht op heeft.

Bonus en onkostenvergoeding bij ziekte

Loondoorbetaling

Wanneer uw werknemer ziek is, heeft hij/zij het eerste jaar recht op minstens 70% van zijn/haar maandinkomen (tot het maximum dagloon). Mocht dit minder dan het minimumloon zijn? Dan dient u dit bedrag aan te vullen tot het minimumloon. Het tweede ziektejaar betaalt u ook minimaal 70% van het maandinkomen door. Dan bent u niet verplicht om het maandinkomen aan te vullen tot het minimumloon.

Uw werknemer heeft recht op 100% van zijn/haar salaris als hij/zij ziek is naar aanleiding van een orgaandonatie, zwangerschap of bevalling.

Waar gaat deze casus over?

De werknemer in kwestie verdiende in de periode dat zij aan het werk was meer dan het maximum dagloon. In de cao is bepaald dat wanneer een werknemer ziek is, hij/zij recht heeft op 80% van het maandinkomen. De werkgever heeft dan ook, gedurende de periode dat de werknemer ziek was, 80% van het salaris doorbetaald. De werknemer pleit dat zij daarnaast recht heeft op een bonus en onkostenvergoeding ondanks het feit dat zij ziek was en dus niet heeft gewerkt.

Geen recht op een bonus en onkostenvergoeding

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over het uitbetalen van een bonus en onkostenvergoeding tijdens ziekte. Er is in deze zaak besloten dat de werknemer géén recht heeft op een bonus en onkostenvergoeding. De rechter stelt dat een bonus en onkostenvergoeding niet onder het begrip “maandinkomen” vallen. Dit is vastgelegd in de cao. Daarnaast staat er in de arbeidsovereenkomst beschreven dat een maandsalaris bestaat uit 12 “kale” maandsalarissen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Hierin wordt geen bonus en/of onkostenvergoeding beschreven.

Naast de cao en de arbeidsvoorwaarden is er door de rechter gekeken naar het Handboek Personeelsregelingen en een document waarin de bonusvoorwaarden staan beschreven. Uit deze documenten blijkt dat een werknemer géén recht heeft op een bonusuitkering als een werknemer niet minimaal 90% van de werkdagen werkzaam is geweest. Daarnaast stond in deze documenten dat de onkostenvergoeding wordt stopgezet na twee maanden arbeidsongeschiktheid.

Om deze reden oordeelde de kantonrechter dat de werknemer géén recht heeft op een bonus en onkostenvergoeding. Daarnaast is de rechter van mening dat de werknemer op de hoogte had moeten zijn dat de bonus én onkostenvergoeding niet worden uitbetaald bij ziekte.

Heeft u verder nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder