Dit moet u weten over de onbelaste thuiswerkvergoeding

Dit moet u weten over de onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 is de gerichte vrijstelling voor de vergoeding van thuiswerken ingegaan. Deze onbelaste thuiswerkvergoeding is tot stand gekomen door het vele thuiswerken als gevolg van het coronavirus. Vanaf 1 januari geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal 2,00 per dag. In dit artikel zetten wij alle informatie met betrekking tot de thuiswerkvergoeding voor u op een rij.

onbelaste thuiswerkvergoeding

Wat is de onbelaste thuiswerkvergoeding?

Vanaf 2022 kunnen werkgevers een onbelaste thuiswerkvergoeding uitbetalen aan haar werknemers. Hiermee worden de kosten, zoals extra elektriciteit- en waterverbruik, koffie of thee en toiletpapier vergoed. Binnen deze regeling wordt uitgegaan van een maximaal bedrag van 2,00 per dag. Hiermee sluit het kabinet zich aan bij de berekeningen van het Nibud.

De thuiswerkvergoeding en de onbelaste vaste reiskostenvergoeding

In 2021 mochten werkgevers, ondanks het vele thuiswerken, de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Deze coulanceregeling is per 1 januari 2022 komen te vervallen onder andere vanwege de nieuw ingevoerde thuiswerkvergoeding. Hierdoor is het fiscaal niet meer toegestaan om de huidige vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer onbelast uit te keren. Als werkgever dient u het reisgedrag van uw werknemers opnieuw te beoordelen.

Daarnaast is het niet toegestaan om zowel een onbelaste thuiswerk- als reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer) voor dezelfde dag uit te keren. Op het moment dat een werknemer dus ’s ochtends op kantoor werkt en ’s middags thuis, dan kan er maar één gerichte vrijstelling onbelast worden uitgekeerd. Het is wel toegestaan om een thuiswerk- en een reiskostenvergoeding (zakelijke kilometers) onbelast uit te keren. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld ’s ochtends thuiswerkt en ’s middags naar een klant reist, dan heeft de werknemer recht op beide vergoedingen.

De vaste thuiswerkvergoeding en de onbelaste vaste reiskostenvergoeding

U kunt een vaste thuiswerk- en een vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer uitkeren op basis van de 128 dagen-regeling. Uw werknemer kan een vaste reiskostenvergoeding ontvangen als hij of zij tenminste 76 dagen van het kalenderjaar (3/5 van 128 dagen) naar zijn of haar vaste werkplek reist. Voor een vaste thuiswerkvergoeding moet de werknemer ten minste 25 dagen van het kalenderjaar (1/5 van 128 dagen) thuiswerken.

Meer op de vaste werkplek aanwezig dan afgesproken

Wanneer er sprake is van incidentele wijzingen of afwijkingen is het niet nodig om het afgesproken reis- en thuiswerkpatroon aan te passen. Dit komt mede door de 128 dagen-regeling. Pas wanneer de afwijkingen structureel plaatsvinden, moeten de vaste vergoedingen worden aangepast.

Geen vaste thuiswerkdagen

Werkt uw werknemer niet op vaste dagen thuis of op een vaste werkplek? Dan kunt u de thuiswerk- en reiskostenvergoeding middels declaratie uitbetalen. Uw werknemers houden in dit geval per maand bij wanneer er naar een vaste werkplek is gereisd en op welke dagen er thuis is gewerkt.

Is een thuiswerkvergoeding verplicht?

De werkgever is niet verplicht om een thuiswerkvergoeding uit te keren. Dit geldt ook op het moment dat een werknemer verplicht (deels) thuiswerkt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de thuiswerkvergoeding of hulp nodig bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder