Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Dezelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten

Uitzend- en detacheringsbureaus opgelet! Bij het uitzenden of detacheren van werknemers moeten de werknemers hetzelfde worden behandeld als werknemers die in gelijke of gelijkwaardige functies werken en in dienst zijn van het bedrijf waar het uitzend- of detacheringsbureau de werknemer plaatst. Dit geldt ook voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemers. Over de uitleg van gelijke of gelijkwaardige functies kan van mening worden verschild. In juni heeft een (kanton)rechter zich hierover uitgesproken*. De gedetacheerde werknemer werd in het gelijk gesteld. Hierdoor moest het detacheringsbureau achterstallig loon en reiskostenvergoeding betalen.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

Gelijke of gelijkwaardige functies: Wat wordt hiermee bedoeld?

In artikel 8 WAADI wordt gesteld dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten (diegenen die worden uitgezonden of gedetacheerd) gelijke arbeidsvoorwaarden dienen te krijgen als de werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in het bedrijf van de inlener. De inlener is de organisatie waar de ter beschikking gestelde arbeidskrachten werkzaam zijn. De gedachte hierbij is dat bedrijven niet via allerlei constructies arbeidskrachten kunnen inzetten die niet op de loonlijst staan en die minder waardevolle arbeidsvoorwaarden hebben dan de werknemers van het eigen bedrijf.

Uitleg (kanton)rechter

Het begrip gelijke of gelijkwaardige functie dient ruim te worden uitgelegd. De functie die de ter beschikking gestelde arbeidskracht vervult, dient volgens de rechter te passen bij de functie en functiebeschrijvingen van de inlener. In deze casus ging een gedetacheerde junior engineer aan de slag bij de inlener. Om te spreken van gelijke of gelijkwaardige functies is het niet noodzakelijk dat er ook een andere junior engineer werkzaam is bij de inlener. De vraag die gesteld dient te worden is: “Past de functie van de ter beschikking gestelde arbeidskracht in het functiehuis van de inlener?” Is het antwoord “ja”? Dan dient de ter beschikking gestelde arbeidskracht dezelfde arbeidsvoorwaarden te krijgen als de werknemers van de inlener.

Wat is het risico bij niet gelijke arbeidsvoorwaarden?

Stel dat de arbeidsvoorwaarden van de ter beschikking gestelde arbeidskracht niet minstens gelijkwaardig zijn aan de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Als op een later moment blijkt dat er wel sprake is van een gelijke of gelijkwaardige functie, dan heeft de ter beschikking gestelde arbeidskracht nog recht op achterstallig loon en andere achterstallige vergoedingen die passen binnen het functiehuis van de inlener. Een uitlener (het uitzend- of detacheringsbureau) kan dan geconfronteerd worden met een forse nabetaling.

Hulp nodig bij het bepalen of er sprake is van gelijke of gelijkwaardige functies?

Bij uitzend- en detacheringsbureaus gaat het vaak om een groot aantal arbeidskrachten dat ter beschikking wordt gesteld aan inleners. In potentie is er dus een groot financieel risico als later blijkt dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten minder waardevolle arbeidsvoorwaarden hebben genoten dan waar zij recht op hadden. Twijfelt u of er sprake is van een gelijke of gelijkwaardige functie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten Ronald van Baardwijk (ronald@felixxgroep.nl) en Ralph van Putten (ralph@felixxgroep.nl) kunnen u ondersteunen bij dit vraagstuk.

*Link naar de gehele rechtzaak

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder