De Wet invoering minimumuurloon

De Wet invoering minimumuurloon

Op 14 februari 2023 is het wetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat het minimumuurloon op 1 januari 2024 in werking treedt. Bent u al op de hoogte van deze wet? In dit artikel kunt u lezen wat dit voor u en uw werknemers betekent.

Minimumuurloon

Hoe is het minimumloon nu geregeld?

In Nederland kennen wij een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon is in 1969 vastgelegd. Het wettelijk minimumloon is gebaseerd op een vast minimumloon per maand. Uw werknemer heeft dus recht op een minimumloon. Hierbij maakt het niet uit of uw werknemer 36 uur of 40 uur werkt. Het loon per maand is in beide gevallen hetzelfde.

Werkt uw werknemer 36 uur, dan heeft hij/zij recht op hetzelfde minimumloon als een werknemer die 40 uur werkt.

Wat houdt de Wet invoering minimumuurloon in?

De Wet invoering minimumuurloon gaat over de invoering van een uniform minimumuurloon. Met andere woorden het minimuurloon wordt voor iedereen in dezelfde leeftijdsklasse gelijk. De lengte van de werkweek heeft géén invloed op de hoogte van het minimumuurloon.

De invloed op uw werknemers

Werkt uw werknemer langer dan 36 uur? Dal zal deze werknemer een hoger salaris krijgen. Naar verwachting gaat een werknemer die 40 uur werkt, ongeveer 10% meer salaris ontvangen.

Werkt uw werknemer in een sector waar maximaal 38 uur gewerkt kan worden? Dan stijgt het salaris met ongeveer 5%.

De gevolgen voor u als werkgever

Door de invoering van de wet zullen met name de lasten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) stijgen. De arbeidskosten worden namelijk verhoogd voor werknemers die het minimumloon verdienen en voor meer dan 36 uur per maand bij u werken. Daarnaast zal de wet gevolgen hebben voor de lonen die net boven het minimumloon liggen. Deze stijgen ook.

Eerder dit jaar vond er al een stijging plaats van het minimumloon. Hierover heeft senator Oomen van het CDA een motie ingediend. In deze motie vraagt Oomen om te onderzoeken of een lastenverlaging mogelijk is voor kleine bedrijven.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder