De verplichtingen van de AVG

De verplichtingen van de AVG

Werknemers, waarschijnlijk kunt u niet zonder ze. Maar hoe gaat u met hun gegevens om? En hoe verwacht u dat uw werknemers met vertrouwelijke gegevens omgaan? Welke gegevens heeft u eigenlijk in bezit? Voor het verwerken van deze gegevens moet u voldoen aan de wet- en regelgeving. Bent u op de hoogte welke regels zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

AVG en werknemers

Wat is de AVG?

Sinds 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze Europese wetgeving zorgt ervoor dat er nog maar één privacywet in de EU geldt. In de AVG zijn punten vastgelegd over de bescherming van persoonsgegevens.

Hierbij hebben mensen meer privacyrechten en organisaties verantwoordelijkheden. Zo hebben mensen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen. Met andere woorden, de privacyrechten zijn versterkt en uitgebreid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn veel soorten persoonsgegevens. Iemands naam, adres en woonplaats zijn daar een makkelijk voorbeeld van. Maar zijn telefoonnummers en postcodes met huisnummer ook persoonsgegevens? Het antwoord is “Ja”. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over een persoon. Naar aanleiding van de persoonsgegevens kunt u een persoon herleiden.

Ook zijn er bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens mag u niet verwerken. Let op: er zijn wettelijke uitzonderingen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens rondom:

  • Ras
  • Godsdienst
  • Gezondheid

Uw verantwoordelijkheden rondom de AVG

Op het moment dat u werknemers in dienst heeft dan heeft u diverse taken en verantwoordelijkheden rondom de AVG.

  • U bent verplicht om een melding te doen in het geval van een datalek. Deze melding doet u bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
  • De registers van verwerkingsactiviteiten én van de datalekken dient u op te stellen en actueel te houden.
  • U dient maatregelen te nemen om deze te waarborgen.
  • U moet kunnen aantonen dat de verwerking AVG-proof wordt uitgevoerd.
  • Heeft uw werknemer vragen rondom de AVG? Dan moet u deze vragen kunnen beantwoorden.
  • Specifieke werkgevers zijn verplicht om een interne of externe Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te hebben.
  • Uw werknemers dienen AVG bewust te werken.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Tags:
,

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder