De verantwoordelijkheid en zorgplicht van de salarisadministrateur

De verantwoordelijkheid en zorgplicht van de salarisadministrateur

Dient een salarisadministrateur te onderzoeken of een opdrachtgever onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt? De rechtbank in Gelderland concludeerde dat dit niet tot de werkzaamheden van een salarisadministrateur behoort, tenzij dit is opgenomen in de overeenkomst tussen beide partijen. Lees hieronder meer over de uitspraak.

Pensioenplicht

Wat was de situatie?

Voorbeeld BV, gespecialiseerd in de in- en verkoop van zonweringen, schakelde een salarisadministrateur in. Deze salarisadministrateur verzorgde de salarisadministratie en de jaarrekeningen en was aangesloten bij de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Tijdens de periode dat de salarisadministrateur werkzaam was voor de opdrachtgever, bleek dat Voorbeeld BV zich verplicht had moeten aansluiten bij het pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT).

Voorbeeld BV vond dat de salarisadministrateur een werkingssfeeronderzoek naar de verplichtstellingen had moeten uitvoeren. De Rechtbank in Gelderland deed hier een uitspraak over.

Verplichtstelling

Opdrachtgever vindt dat de salarisadministrateur Voorbeeld BV had moeten attenderen op de verplichte aansluiting bij het PMT. Hier is de rechtbank het echter niet mee eens. De verplichting voor een organisatie om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds ligt bij de organisatie zelf. In dit geval dus Voorbeeld BV. Op het moment dat Voorbeeld BV zich daadwerkelijk had aangesloten bij de PMT, had de salarisadministrateur daar rekening mee kunnen houden en dit kunnen verwerken in de salarisadministratie.

Geen onderzoeksplicht pensioenregeling

Voorbeeld BV stelt daarnaast dat de salarisadministrateur een werkingssfeeronderzoek naar de verplichtstellingen had moeten uitvoeren. Ook hier is de rechtbank het niet mee eens. De reden daarvan heeft te maken met de gangbare werkzaamheden van een salarisadministrateur. De rechtbank stelt dat een onderzoek naar de verplichtstellingen niet onder de gangbare werkzaamheden van een salarisadministrateur valt. De verantwoordelijkheid om de verplichtstellingen te onderzoeken ligt bij de organisatie zelf. In dit geval was Voorbeeld BV dus verplicht om zelf te onderzoeken of de werkzaamheden die verricht worden onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen.

Pensioenplicht

Als laatste concludeert de rechtbank dat er voor de salarisadministrateur geen aanwijzingen waren dat Voorbeeld BV werkzaamheden verrichtte die onder een verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Voorbeeld BV heeft ook geen opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Het ligt niet voor de hand dat de salarisadministrateur een onderzoek naar de verplichtstellingen uit zichzelf kosteloos uitvoert.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Een bestuurder is uiteindelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de aansluiting bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds. Indien de vennootschap niet over voldoende middelen beschikt om de premies over het verleden te voldoen, zal het pensioenfonds deze premies bij de bestuurder in privé vorderen. Het is dus voor een bestuurder uitermate belangrijk om te laten onderzoeken of de organisatie onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt.

Bedrijfstakpensioenfondsonderzoek

Twijfelt u of uw organisatie onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds valt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met een bedrijfstakpensioenfondsonderzoek. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 085-083 10 00 of per e-mail via info@felixxgroep.nl.

Link naar de gehele uitspraak

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder