De veranderingen van het thema fysieke belasting in de RI&E

De veranderingen van het thema fysieke belasting in de RI&E

Het toetsen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is vanaf 1 juli 2022 veranderd. Met de veranderingen wordt de kwaliteit van de toetsing verbeterd. Bedrijven krijgen hierdoor beter inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf. In dit artikel komen de veranderingen inzake het thema fysieke belasting aan bod.

Fysieke belasting

Fysieke belasting

Fysieke belasting tijdens het werk kan bij werknemers leiden tot lichamelijke klachten. Fysieke belasting kan zich manifesteren in overbelasting of juist te weinig bewegen tijdens het werk.

Artikel 5.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit beschrijft uw verplichtingen als werkgever als volgt: “De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich mee kan brengen die de veiligheid en gezondheid van de werknemer in gevaar brengt”.

In de RI&E moet het thema fysieke belasting worden meegenomen. Hierbij dient u te inventariseren in hoeverre fysieke belasting een risico vormt tijdens het werk en of er voldoende beheersmaatregelen zijn genomen om het risico zoveel mogelijk te beperken. Blijkt dat de fysieke belasting een risico vormt voor uw werknemers of dat u deze onvoldoende beheerst? Dan is het noodzakelijk om een verdiepende inventarisatie uit te voeren.

Toetsing van de RI&E

Een RI&E mag door iedereen worden opgesteld. Om de kwaliteit van de RI&E te waarborgen, is toetsing noodzakelijk. Deze toetsing is niet nodig als:

  • Uw bedrijf minder dan 25 werknemers heeft én er gebruik is gemaakt van een erkende branche RI&E.
  • Uw bedrijf de RI&E heeft laten uitvoeren door een gecertificeerde arbodeskundige.
  • Uw werknemers samen 40 uur of minder per week werken.

Systeemtoets en scopetoets

Vanaf 1 juli 2022 is de manier van toetsen en door wie er wordt getoetst veranderd. Er is een tweedeling in de toetsing van de RI&E aangebracht. Er moet zowel een systeemtoets als een scopetoets worden uitgevoerd.

  • Systeemtoets: Een arbodeskundige met basiskennis toetst het volledige RI&E-spectrum. Hierbij wordt er gekeken of de RI&E voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Naar aanleiding van deze toets dient er voor specifieke thema’s een scopetoets te worden uitgevoerd.
  • Scopetoets: Een arbodeskundige met specifieke kennis over het thema toetst op de aanwezigheid en betrouwbaarheid van de risicobeoordeling, de maatregelen en de prioritering.

Met deze nieuwe manier van toetsen wordt de RI&E door minimaal twee afzonderlijke arbodeskundigen beoordeeld. In plaats van één vakspecialist die alle arborisico’s toetst.

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een RI&E?

Vindt u het lastig of heeft u geen tijd om een RI&E op te stellen? Wij helpen u graag! Onze deskundigen ondersteunen u bij het opstellen van uw RI&E. Daarnaast adviseren wij welke regeling op het gebied van de RI&E het best bij u past:

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder