De rechten en plichten bij het op staande voet ontslaan van een zieke werknemer

De rechten en plichten bij het op staande voet ontslaan van een zieke werknemer

Ontslag op staande voet, een drastische maatregel die u als werkgever kunt nemen als er sprake is van een ernstige situatie. Maar wat gebeurt er als uw werknemer ziek is op het moment van ontslag?

Ontslag

Wettelijke bescherming tijdens ziekte

Wanneer uw werknemer ziek is, is hij wettelijk beschermd. Dit brengt verplichtingen  voor u als werkgever met zich mee. Uw werknemer kan niet zomaar op staande voet ontslagen worden vanwege ziekte. Met andere woorden: het ontslag op staande voet moet gebaseerd zijn op andere redenen dan de ziekte zelf.

Bewijslast

Wanneer u uw werknemer op staande voet wilt ontslaan heeft u bewijslast nodig. Deze bewijslast moet aantonen dat er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Dit betekent dat u feiten en omstandigheden moet kunnen overleggen die de ernstige reden voor het ontslag rechtvaardigen. Het feit dat een werknemer ziek is, is op zichzelf niet genoeg voor ontslag op staande voet.

Geldige redenen voor ontslag op staande voet tijdens ziekte

Ontslag op staande voet tijdens ziekte met als reden ziekte is dus geen optie. U moet andere dringende redenen hebben die niets te maken hebben met de ziekte van uw werknemer. U kunt denken aan de volgende redenen:

  • Bedrog: als uw werknemer tijdens ziekte bedrog pleegt, zoals het indienen van valse ziekmeldingen of het verrichten van werkzaamheden elders zonder toestemming. U moet dit bedrog wel kunnen aantonen.
  • Wangedrag: ernstig wangedrag, zoals diefstal, mishandeling, intimidatie of grove belediging, kan een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Het moet gaan om gedrag dat de arbeidsverhouding onmiddellijk en onherstelbaar verstoort.

Belangrijk is dat u de dringende reden voor het ontslag op staande voet direct na ontdekking hiervan moet mededelen aan uw werknemer. Het is raadzaam om dit schriftelijk te doen en de redenen duidelijk te onderbouwen.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Ook bij een rechtsgeldig ontslag op staande voet tijdens ziekte, heeft uw werknemer recht op loondoorbetaling tijdens de ziekteperiode. U moet het loon doorbetalen gedurende de geldende termijn van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. In de meeste gevallen is dit maximaal twee jaar.

Conclusie

Ontslag op staande voet tijdens ziekte is een complexe situatie. Een situatie waarbij de wettelijke bescherming van uw werknemer tijdens ziekte in acht moet worden genomen. Het is van essentieel belang dat u zich als  werkgever bewust bent van de geldende regelgeving en zorgvuldig handelt bij het nemen van een dergelijke drastische maatregel.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder