De oplossingen voor de DGA na het tijdperk PEB

De oplossingen voor de DGA na het tijdperk PEB

De oplossingen voor de DGA na het tijdperk PEB (pensioen eigen beheer)

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden en vanaf 1 juli 2017 is verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer toegestaan. Uiteraard heeft u de opbouw gestaakt waardoor verder niet meer wordt voorzien in opbouw voor de oudedag. Maar zijn de al gerealiseerde oudedagsvoorzieningen voldoende om dadelijk onbezorgd met pensioen te gaan? en welke mogelijkheden zijn er om hieraan te werken?

Pensioen-in-eigen-beheer-1080x624

Oplossing 1: sparen in privé DGA

Deze mogelijkheid kent verreweg de meeste flexibiliteit. Maandelijks legt u geld opzij en vanaf uw pensioendatum gaat u naast de al aanwezige voorzieningen van dit vermogen leven. U betaald over uw vermogen jaarlijks vermogensrendementsheffing in Box 3 (ruim 1,6%) en na uw overlijden zullen de erfgenamen in beginsel erfbelasting moeten afdragen.

Oplossing 2: winstreservering in de BV

Ook hier bent u nog uitermate flexibel. De winst wordt jaarlijks toegevoegd aan de winstreserve en blijft daar staan voor de oudedag. In eerste instantie wordt er vennootschapsbelasting (VpB) afgedragen en zodra u dividend gaat uitkeren aanmerkelijk belang heffing (AB). Bij 20 tot 25 % VpB en 25 % AB levert dit 40 of 43,75 % belastingdruk op. Bij overlijden betalen de erfgenamen erfbelasting over de waarde van de BV, dus ook over winstreserve.

Oplossing 3: storten in lijfrenteregeling DGA

Bij gebruik maken van deze mogelijk bent u aan regels gebonden. Jaarlijks legt u bij een bank of verzekeraar geld in een lijfrenteregeling waarbij op de beoogde einddatum lijfrente uitkeringen  aangekocht moeten worden. De premie die u (binnen de jaar- en/of reserveringsruimte) inlegt zijn aftrekbaar in Box 1 waardoor ook de uitkeringen belast worden in Box 1. De uitkeringen die de erfgenamen verkrijgen worden eveneens belast in Box 1. De erfgenamen betalen In beginsel geen erfbelasting, wel hebben de uitkeringen gevolgen voor de vrijstelling (imputatie). Afkopen is niet toegestaan en levert naast de heffing in Box 1 een boete op (revisierente).

Oplossing 4: afsluiten pensioenverzekering

Ook hier gelden regels. De premie die de BV aan een verzekeraar betaald is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de soort pensioenregeling. Veelal zal dit een beschikbare premieregeling zijn waarbij op de pensioeningangsdatum met het kapitaal geshopt kan worden. De premies zijn in de BV fiscaal aftrekbaar, de pensioenuitkeringen worden belast in Box 1. Aanvullend kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een pensioenvoorziening voor uw partner en/of kinderen gesloten worden. Voor het aangaan van deze dekking(en) gelden medische waarborgen. De erfgenamen betalen In beginsel geen erfbelasting, wel hebben de uitkeringen gevolgen voor de vrijstelling (imputatie). Afkopen is niet toegestaan en levert naast de heffing in Box 1 een boete op (revisierente).

Ben ik er dan als voor één van deze oplossingen gekozen wordt?

Een combinatie van de gegeven oplossingen behoort zeker ook tot de mogelijkheden. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten alleen de nabestaandenpensioenen te verzekeren in combinatie met een van de andere oplossingen. Maar mogelijk zijn er specifiek voor u nog andere opties. Ook kan uw persoonlijke situatie in de loop van de tijd gewijzigd zijn waardoor eerder gemaakte keuzes herzien moeten worden.

Laat ons helpen

Welke keuze voor u passend (en realiseerbaar) is, is volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij ondersteunen u graag bij het maken van uw keuze. Onze specialisten inventariseren hiervoor uw situatie en geven aan welke mogelijkheden er zijn.

Heeft u advies nodig?

Als u advies nodig heeft of als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder