De gebruikelijkloonregeling: Wie valt eronder en hoe wordt het bepaald?

De gebruikelijkloonregeling: Wie valt eronder en hoe wordt het bepaald?

De gebruikelijkloonregeling is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse belastingstelsel. Het bepaalt het minimale salaris dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet ontvangen vanuit zijn of haar BV (besloten vennootschap). Dit voorkomt dat DGA’s te weinig loon uitkeren en zo belasting ontwijken. In dit artikel zullen we ingaan op wie onder de gebruikelijkloonregeling valt, hoe het gebruikelijk loon wordt bepaald en onder welke omstandigheden het loon lager kan zijn dan 56.000,00.

Gebruikelijkloonregeling

Voor wie geldt de gebruikelijkloonregeling?

Een directeur-grootaandeelhouder is iemand die werkzaam is voor een vennootschap of coöperatie waarin hijzelf of zijn fiscale partner een ‘aanmerkelijk belang’ heeft. Maar wat houdt een aanmerkelijk belang precies in? Dit kan op verschillende manieren worden gedefinieerd:

  • Aandelenbezit: Een persoon wordt beschouwd als DGA als deze 5% of meer van de aandelen in een vennootschap bezit.
  • Kooprechten: Ook als iemand het recht heeft om 5% of meer van de aandelen in de vennootschap te kopen, valt deze onder de gebruikelijkloonregeling.
  • Winstbewijzen: Indien een persoon winstbewijzen bezit waarmee deze recht heeft op 5% of meer van de jaarwinst van de vennootschap, of een uitkering bij liquiditeit, wordt deze beschouwd als een DGA.
  • Stemrecht: Ten slotte geldt een persoon als een directeur-grootaandeelhouder als deze 5% of meer stemrecht heeft in de algemene vergadering van een coöperatie of een vereniging op coöperatieve grondslag.

Deze criteria vormen de basis voor het definiëren van een aanmerkelijk belang en bepalen dus ook of de gebruikelijkloonregeling van toepassing is.

Hoe wordt het gebruikelijkloon bepaald?

Het gebruikelijk loon wordt vastgesteld op basis van de werkzaamheden die de DGA verricht binnen de BV en de gebruikelijke beloning voor vergelijkbare functies. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals de omvang en complexiteit van de onderneming, de branche waarin de BV opereert en de ervaring en kwalificaties van de DGA zelf. Het doel is om een salaris vast te stellen dat marktconform is voor de verrichte werkzaamheden.

Een ab-houder, oftewel een persoon met een aanmerkelijk belang, moet een loon in aanmerking nemen dat het hoogste is van de volgende bedragen:

  • 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking: Voorheen was dit 75%, maar vanaf 2023 is het verhoogd naar 100%. Dit betekent dat het loon dat de ab-houder uit zijn BV moet opnemen gelijk moet zijn aan het loon dat hij zou verdienen voor vergelijkbaar werk buiten de BV.
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of een verbonden vennootschap: Als er binnen de BV of een verbonden vennootschap een werknemer is die meer verdient dan de ab-houder, moet het loon van de ab-houder minstens gelijk zijn aan dat van de meestverdienende werknemer.
  • Een minimumbedrag vastgesteld door het ministerie van Financiën: Elk jaar stelt het ministerie van Financiën een minimumbedrag vast dat de ab-houder minimaal moet opnemen als loon uit de BV. Voor het jaar 2024 is dit vastgesteld op 56.000,00.

Wanneer mag het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld dan 56.000,00?

Het gebruikelijk loon kan in bepaalde gevallen lager worden vastgesteld dan het minimumbedrag van 56.000,00. Dit kan plaatsvinden onder de volgende omstandigheden:

  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan 56.000,00: Als je aannemelijk kunt maken dat het loon dat gebruikelijk is voor vergelijkbaar werk buiten de BV lager is dan 56.000,00 dan mag het loon van de ab-houder worden vastgesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het loon van de meestverdienende werknemer: Indien je kunt aantonen dat het loon dat gebruikelijk is voor vergelijkbaar werk buiten de BV lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer binnen de BV of een verbonden vennootschap, dan mag het loon van de ab-houder worden vastgesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.