De AOW-leeftijd – puzzelen voor gevorderden

De AOW-leeftijd – puzzelen voor gevorderden

Ooit was het zo simpel. Iedere inwoner van Nederland kreeg een AOW-uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin hij of zij 65 werd. Sinds 1 april 2012 is de AOW-leeftijd langzaam gestegen. In eerste instantie werd de ingangsdatum een klein beetje uitgesteld. De uitkering ging pas in op de verjaardag en niet langer de eerste van de maand waarin de verjaardag viel. Vanaf 2013 ging het vervolgens hard. Zowel qua stijging van de AOW-leeftijd als qua wetsvoorstellen die het niet hebben gered. In dit artikel proberen wij de huidige situatie te verduidelijken.

AOW-leeftijd

Politieke keuze

De AOW-uitkering wordt ook wel staatspensioen genoemd. Het is dan ook de overheid die de hoogte en de ingangsdatum vaststelt. Op het moment dat de politieke wind uit een andere hoek gaat waaien, kan dat invloed hebben op de keuzes die gemaakt worden. Ondanks dat lange termijnplannen worden beoogd, wordt de AOW-leeftijd nog wel eens als politiek wisselgeld gebruikt.

De AOW-leeftijd voor de komende zes jaar

De komende zes jaar staat de ingangsleeftijd vast. Jaarlijks wordt de gemiddelde levensverwachting berekend. Aan de hand van vooraf vastgestelde formules wordt vervolgens de AOW-leeftijd voor vijf jaar later bepaald. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt dat de AOW-leeftijd in 2027 op 67 jaar blijft staan.

JaarAOW-leeftijd
202166 jaar en 4 maanden
202266 jaar en 7 maanden
202366 jaar en 10 maanden
202467 jaar
202567 jaar
202667 jaar
202767 jaar

Benieuwd naar uw eigen (verwachte) AOW-leeftijd? Vul uw geboortedatum in op de website van de sociale verzekeringsbank (svb).

AOW-leeftijd is niet pensioenleeftijd

Voorheen waren zowel de AOW-leeftijd als de pensioenleeftijd in collectieve pensioenregelingen gelijk aan 65 jaar. De laatste jaren lopen deze leeftijden echter uit elkaar. Daarbij is de AOW-leeftijd een vaste leeftijd. De ontvanger heeft geen keuze. Dat heeft een deelnemer aan een (collectieve) pensioenregeling wel. De deelnemer kan er voor kiezen de pensioenuitkeringen eerder of later in te laten gaan. Hoe eerder de uitkering ingaat, hoe lager het jaarlijkse bedrag. Hoe later de uitkering ingaat, hoe hoger het jaarlijkse bedrag.

Gevolgen voor werkgevers

In de basis is de AOW-leeftijd voornamelijk van belang voor particulieren. De exacte ingangsdatum van de AOW heeft echter ook gevolgen voor werkgevers. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) mag een arbeidsovereenkomst pas op de AOW-leeftijd opgezegd worden door de werkgever. In dat geval is geen transitievergoeding verschuldigd. In sommige arbeidsovereenkomsten staat echter van oudsher nog dat de arbeidsovereenkomst op 65-jarige leeftijd eindigt. Ook zijn er gevallen bekend waarin gesproken wordt over het einde van het dienstverband op ‘de pensioendatum’. Zonder dat deze pensioendatum gedefinieerd is. Controleer uw arbeidsovereenkomsten hierop en ga tijdig met uw werknemer(s) in gesprek als dit speelt.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over pensioen gerelateerde onderwerpen? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Bart van der Schaal

Pensioenadviseur
bart.vanderschaal@felixxwerkt.nl

Bart is al vele jaren actief als pensioenadviseur. Met diverse pensioeninhoudelijke opleidingen en een studie actuarieel... Lees verder