Coronawet: Wat zijn de gevolgen voor de Arbowet?

Coronawet: Wat zijn de gevolgen voor de Arbowet?

Vanaf 1 december 2020 is de Coronawet van kracht. Wat houdt deze Coronawet precies in? Welke gevolgen heeft deze tijdelijke wet voor de Arbowet en het Arbobesluit? Het is onder andere belangrijk dat uw werknemers veilig kunnen blijven werken. In dit artikel leest u op welke manier u dit voor uw werknemers kunt regelen.

Coronawet

Waarom de Coronawet?

De Coronawet of de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 is een vervanging van eerdere noodverordeningen. Noodverordeningen zijn normaal kortdurende situaties, maar in het geval van het Coronavirus duren de noodverordeningen langer. De Rijksoverheid heeft daarom besloten om deze te vervangen door een tijdelijke Coronawet. Deze wet bevat alle Coronamaatregelen die vanaf maart 2020 door de Rijksoverheid zijn ingevoerd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de avondklok en de mondkapjesplicht. De looptijd van de Coronawet is drie maanden en kan daarna steeds verlengd worden met drie maanden of tussentijds worden ingetrokken.

Arbowet, Arbobesluit & Coronawet

Eind november 2020 zijn de Arbowet en het Arbobesluit aangepast in verband met het bestrijden van het Coronavirus. Er is een tijdelijke aanvulling gekomen op artikel 3.2 van het Arbobesluit over de inrichting van arbeidsplaatsen. Deze aanpassing heeft voornamelijk het doel om werkgevers voorzieningen te laten treffen om de kans op een Coronabesmetting te verkleinen. De maatregelen zijn:

  • Het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen
  • Het geven van voorlichting aan werknemers over de bestrijding van het Coronavirus op de arbeidsplaats
  • Het adequaat toezicht houden op de naleving van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen

Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Werknemers moeten veilig naar het werk kunnen, als thuiswerken geen optie is. Daarom is het belangrijk dat er een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) wordt opgesteld. Naast het gevaar op arbeidsongevallen is nu ook de kans op het Coronavirus een risico dat moet worden meegenomen. Meer informatie over het opstellen van een RI&E vindt u hier.

Werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De arbeidshygiënische strategie is een stappenplan van beheersmaatregelen voor risico’s. Verschillende brancheorganisaties hebben een arbeidshygiënische strategie met betrekking tot Corona opgesteld als hulpmiddel. Daarnaast is het ook raadzaam om hierbij arboprofessionals te betrekken. Er kan gedacht worden aan het inzetten van een bedrijfsarts, arbeidshygiënist of een veiligheidsdeskundige. Heeft u hulp of advies nodig? Wij voeren graag een RI&E voor u uit gericht op de risico’s van het Coronavirus. Neem gerust contact met ons op.

Werkgevers kunnen preventief testen

Vanaf april 2021 mogen werkgevers hun werknemers zonder klachten preventief laten testen op het Coronavirus. Tot op heden konden werkgevers hun werknemers alleen laten testen wanneer zij klachten hadden. Er wordt een regeling door het kabinet ontwikkeld voor het preventief laten testen van werknemers onder medische begeleiding, waarbij werkgevers financieel worden ondersteund. Het preventief laten testen zorgt ervoor dat besmettingen vroegtijdig worden opgespoord en er uitbraaksituaties kunnen worden voorkomen. Daarnaast biedt de werkgever de werknemers een veilige werkomgeving. Momenteel bieden wij de mogelijkheid om werknemers te laten testen door middel van een sneltest. Meer informatie hierover vindt u hier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over het laten opstellen van een RI&E of heeft u andere arbo-gerelateerde vragen? Neem contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder