Coronavirus: Pensioenopbouw en NOW-regeling

Coronavirus: Pensioenopbouw en NOW-regeling

Hoe zit dit nu precies?

Veel werkgevers in Nederland worden door het Coronavirus genoodzaakt om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor haar werknemers aan te vragen. Werkgevers die in de problemen komen, kunnen 90% van de loonkosten voor haar werknemers vergoed krijgen. Hoe zit het in dat geval met de opbouw van de pensioenrechten van de werknemers? Blijven deze ongewijzigd doorlopen? Wij geven hieronder antwoord op deze vragen.

Coronawet

NOW-regeling

Het kan zijn dat uw werknemers door het Coronavirus minder werk hebben. Als het Coronavirus voor minstens 20% minder werk oplevert, kunt u als werkgever een vergunning aanvragen voor de NOW-regeling. Dit is mogelijk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze vergunning is voor maximaal 6 weken geldig en wordt afgegeven als de organisatie aan onderstaande voorwaarden voldoet.

  • Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  • Het bedrijf verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk te hebben.

Allereerst moet u dit, als u de vergunning gekregen hebt, melden bij het UWV (Melding NOW-regeling). Met de vergunning kunt u de werktijd van de werknemers verkorten gedurende de looptijd van de vergunning. In deze periode ontvangen de werknemers een WW-uitkering. U kunt ook voor losse individuen of een bepaalde groep werknemers de NOW-regeling aanvragen.

Coronavirus en pensioenopbouw

Blijven de werknemers gedurende de NOW-regeling ongewijzigd pensioenrechten opbouwen? Er kunnen zich drie scenario’s voordoen.

  • Het dienstverband blijft gedurende de NOW-regeling geheel in stand. Dit betekent dat de werknemer ongewijzigd pensioenrechten opbouwt. Bij een gebruikelijke loonsverlaging bouwt de werknemer pensioenrechten op over het loon dat werd genoten voorafgaand aan de NOW-regeling.
  • Het dienstverband wordt tijdelijk (gedeeltelijk) beëindigd en de werknemer ontvangt geen uitkering ter compensatie. De werknemer bouwt dan ongewijzigd pensioenrechten op over het loon dat werd genoten voorafgaand aan de NOW-regeling.
  • Het dienstverband van de werknemer blijft gedurende de NOW-regeling geheel in stand, maar de werknemer ontvangt geen uitkering ter compensatie. In dat geval kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van een vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Krijgt of heeft u vragen?

Heeft u vragen over de bovenstaande scenario’s? Of krijgt u vragen van uw werknemers? U kunt ons via het volgende telefoonnummer bereiken: 085-083 10 00. Neem contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder