Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Hoe zit dat precies?

Werkgevers kunnen niet meer zomaar een concurrentiebeding opnemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het concurrentiebeding moet zodanig schriftelijk zijn gemotiveerd, dat hieruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is in verband met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Op 7 mei 2019 heeft het Gerechtshof van Den Bosch een uitspraak gedaan over het opstellen van een dergelijke motivatie.

De hoofdregel is dat er alleen een concurrentiebeding opgenomen mag worden in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract kan alleen als het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Deze motivering moet aanwezig zijn op zowel het moment van tekenen als op het moment van inroepen van het beding. Zonder deze motivering is het beding niet geldig. Het doel van deze regels over de toepassing van het concurrentiebeding is om het recht op vrije arbeidskeuze van de werknemer niet al te veel te beperken na afloop van het bepaalde tijd contract.

Concurrentiebeding

Hoe omschrijft u een gemotiveerd zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang?

In het beding moet worden omschreven welk bedrijfs- of dienstbelang geraakt wordt, waardoor het opnemen van een concurrentiebeding noodzakelijk is. De wetgever heeft aangegeven verder geen algemene uitspraak te doen over de inhoud van de motivatie of van de bedrijfs- of dienstbelangen. Een werkgever moet daarom per situatie een specifieke afweging maken en een motivering opstellen om een concurrentiebeding te rechtvaardigen.

Vermijd generieke teksten in het concurrentiebeding

In de zaak van 7 mei 2019 is verklaard dat de tekst van het concurrentiebeding wordt gebruikt voor alle commerciële functies bij de werkgever:

De Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiële gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit de werkgever direct schaden omdat de concurrent met deze informatie haar prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen.

De bepaling wordt verder niet aangescherpt naar de functie of de persoon waarmee de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Volgens het Hof is daarmee niet voldaan aan het vereiste van het maken van een specifieke afweging per geval.

Tips voor toespitsen concurrentiebeding

Wij raden aan om per werknemer af te wegen welke werkzaamheden worden uitgevoerd die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Ook de specifieke bevoegdheden en toegankelijkheid van vertrouwelijke informatie dient concreet te worden benoemd om een concurrentiebeding te rechtvaardigen. Tijdens de behandeling voor het Hof gaf de werkgever als verweer een aantal punten aan, die volgens het Hof juist opgenomen hadden moeten zijn in het concurrentiebeding om de motivering aan te scherpen:

  • Ex-werknemer behandelde alle lease-aanvragen;
  • Hij maakte de digitale prijslijsten van de afdeling verkoop;
  • Hij was betrokken bij het opmaken van de rapportages over de verkoopkansen;
  • Hij had als sleutelfiguur van de binnendienst toegang tot alle informatiekanalen en vertrouwelijke documenten.

Afweging per specifiek geval

De wetgever heeft bewust weinig richtlijnen opgesteld voor een 100% waterdicht concurrentiebeding, zodat er per specifiek geval een afweging moet worden gemaakt. Ook wil de wetgever ervoor zorgen dat er niet lichtzinnig met de toepassing van het beding wordt omgegaan. In de loop der tijd zijn er vanuit de jurisprudentie wel aanknopingspunten ontstaan die helpen bij het opstellen van een concurrentiebeding in een arbeidscontract.

Standaard contracten of maatwerk

De huidige regelgeving over het opnemen van een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract is nog vrij vers. In onze standaard contracten hebben wij de aanpassingen al doorgevoerd. Zo hebben wij voor u een standaard arbeidscontract voor onbepaalde tijd (met concurrentiebeding) en een standaard arbeidscontract voor bepaalde tijd (zonder concurrentiebeding). Als u een van deze contracten aanvraagt via bovenstaande links worden de contracten binnen 24 uur voor u opgesteld. Wilt u graag een bepaalde tijd contract met een concurrentiebeding dan kunt u voor de optie kiezen arbeidscontract maatwerk.

Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, of wilt u een arbeidscontract maatwerk aanvragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via ralph@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph@felixxgroep.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder