Concurrentie- en relatiebeding, hoe zit dat?

Concurrentie- en relatiebeding, hoe zit dat?

Veel bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel. Werkgevers proberen tijdens hun zoektocht onder andere personeel bij de concurrent weg te halen. Het kan u als werkgever dus overkomen dat uw werknemers worden geworven door concurrenten. Met een concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst kunt u dit voor een gedeelte tegengaan. In dit artikel leest u de vijf meest gestelde vragen over het concurrentie- en relatiebeding.

Concurrentie- en relatiebeding

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een clausule die uw werknemer verbiedt om na afloop van zijn contract vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren bij een ander bedrijf of als ondernemer. Dit beding maakt het uw werknemer moeilijk om een concurrent van u te worden. Een concurrentiebeding geldt vaak voor een bepaalde periode. Ook kan hier een specifiek geografisch gebied aan worden toegevoegd.

Wat is een relatiebeding?

Naast een concurrentiebeding is er ook een relatiebeding. Een relatiebeding heeft betrekking op het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten die u als werkgever heeft opgebouwd. Een relatiebeding is er om te voorkomen dat uw werknemer, na het beëindigen van zijn dienstverband, actief contact zoekt met uw relaties.

Veelgestelde vragen

1. Is het raadzaam om een boetebeding op te nemen in een concurrentie- en relatiebeding?
Ja. Het boetebeding kan dienen als  afschrikmiddel en een manier om een schadevergoeding te eisen in het geval dat uw werknemer het concurrentie- en/of relatiebeding schendt.

Met een boetebeding kunt u een financiële vergoeding eisen als uw werknemer zich niet aan de opgelegde beperkingen houdt. Bij overtreding kunt u het boetebedrag direct vorderen bij de rechter. Eventuele schade hoeft u niet aan te tonen. Wanneer u geen boetebeding heeft opgenomen, moet u de eventuele schade wel aantonen bij de rechter. Dit terwijl eventuele schade pas later kan optreden of moeilijk in geld is uit te drukken.

De hoogte van de boete wordt meestal vooraf bepaald en is opgenomen in het arbeidscontract. Het hebben van een boetebeding kan potentiële werknemers ontmoedigen om het concurrentie- en relatiebeding te overtreden, uit angst voor de mogelijke financiële gevolgen.

De geldigheid en afdwingbaarheid van concurrentie- en relatiebedingen, inclusief het boetebeding, kunnen,  afhankelijk van de wetgeving in verschillende rechtsgebieden, variëren. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat de bedingen rechtsgeldig en afdwingbaar zijn in het betreffende rechtsgebied.

2. Mag u een concurrentie- en relatiebeding opnemen in een tijdelijk arbeidscontract?
Ja. De wet stelt hier wel strenge eisen aan. De geldigheid en afdwingbaarheid ervan hangen namelijk af van de specifieke wetgeving in het betreffende rechtsgebied. In veel rechtsgebieden zijn er regels en beperkingen van kracht met betrekking tot het opleggen van concurrentie- en relatiebedingen in tijdelijke arbeidscontracten.

Ook rechterlijke uitspraken bevestigen een strenge uitleg van de wet. In de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn overeengekomen dat de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het overeenkomen van dit specifieke beding met deze specifieke werknemer. Dit belang moet uitgebreid en concreet beschreven zijn als motivatie waarom een werkgever wil dat er een concurrentie-en/of relatiebeding wordt opgenomen in het tijdelijke arbeidscontract.

Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang dient zowel aanwezig te zijn op het moment van tekenen van de arbeidsovereenkomst, als op het moment van inroepen. De rechter kijkt hier heel streng naar, waardoor van tevoren lastig is aan te geven of het beding kans van slagen heeft. Veel werkgevers kiezen er daarom voor om direct een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Dan hoeft er geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang aanwezig te zijn.

3. Mag u in een vaststellingsovereenkomst een concurrentie- en/of relatiebeding opnemen?
Ja. Een vaststellingsovereenkomst, ook wel bekend als een beëindigingsovereenkomst of settlementovereenkomst, is een contract dat wordt gesloten tussen een werkgever en een werknemer om een arbeidsrelatie te beëindigen of geschillen op te lossen.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen verschillende clausules en voorwaarden worden opgenomen, waaronder een concurrentie- en/of relatiebeding. Wel moet er worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Dit betekent dat bij een tijdelijk contract dat wordt beëindigd er een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang inclusief motivatie aanwezig moet zijn.

4. Wat is een redelijke reikwijdte van het geografisch gebied van het concurrentiebeding?
Dit is afhankelijk van de functie van de werknemer. Uitgangspunten van een rechter bij de beoordeling van het concurrentiebeding, zijn een vrije arbeidskeuze van de werknemer en een redelijke beperking hiervan. De vraag is: waar zijn je concurrenten gevestigd of werkzaam? Je kunt je voorstellen dat voor een medewerker van een banketbakker het concurrentiebeding enkele kilometers groot is. Terwijl voor de directeur van de Efteling de reikwijde van het geografische gebied over onze landsgrenzen heen kan gaan.

5. Moet u bij een verandering van functie opnieuw een concurrentiebeding overeenkomen?
Ja, ons advies is om dit altijd te doen. Dit geldt dus niet alleen bij een wijziging van  functie, maar ook als er sprake is van een overname of fusie van het bedrijf. Door deze wijzigingen kan een concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder komen te drukken op de werknemer. Doet u dit niet? Dan kan een rechter later oordelen dat het concurrentiebeding moet komen te vervallen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

 

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder