Collectieve Arbeidsongeschiktheid voorziening

Collectieve Arbeidsongeschiktheid voorziening

Collectieve Arbeidsongeschiktheid voorziening voor extra zekerheid

Gezondheid is erg belangrijk, en als werkgever wenst u dit natuurlijk al uw werknemers toe. Ook zal uw bedrijf aandacht besteden aan gezond en veilig werken. Toch kunnen uw werknemers arbeidsongeschikt raken. Als werkgever kunt u uw medewerkers extra zekerheid bieden door een collectieve arbeidsongeschiktheid voorziening te regelen.

Collectieve-Arbeidsongeschiktheid

Grote gevolgen voor werkgever en werknemer

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen enorm zijn. Niet alleen voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. In de wet is geregeld dat u tot twaalf jaar lang kunt opdraaien voor de kosten van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Het is dan ook belangrijk om deze risico’s goed te laten verzekeren.

Secundaire arbeidsvoorwaarden worden steeds belangrijker

Voor personeel zijn uitgebreidere arbeidsvoorwaarden de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Behalve meer zekerheid voor uw bestaande personeel wordt u voor toekomstige werknemers aantrekkelijker wanneer u een collectieve arbeidsongeschiktheid voorziening opneemt in uw secundaire arbeidsvoorwaarden.

Langer doorwerken verhoogd het risico op arbeidsongeschiktheid

Het langer doorwerken brengt een nieuw risico met zich mee. Bijvoorbeeld dat een werknemer niet meer in staat is om tot de verhoogde AOW-leeftijd (volledig) door te werken. Sinds de WAO-wetgeving is vervangen door de WIA, ligt de focus op de slogan “Werken loont”. Maar als een (deels) arbeidsongeschikte werknemer nu niet meer aan het werk komt? Of voorheen een hoog salaris had? Of na twee jaar verzuim bij de werkgever minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt gekeurd? Al deze situaties leiden tot een forse inkomensterugval voor de werknemer.

Premie is fiscaal aftrekbaar voor werkgever

Werknemers kunnen zelf een voorziening voor deze risico’s regelen maar de kosten hiervoor zijn hoog. Als werkgever kunt u een collectieve voorziening regelen voor uw werknemers. Deze collectiviteit zorgt voor lagere premies. Tevens bestaat de mogelijkheid om de premies in te houden op het brutoloon van de werknemers. Wanneer u ze als werkgever betaald zijn de premies fiscaal aftrekbaar.

Laat ons een pakket samenstellen

Verzekeraars kennen vele mogelijkheden voor de verschillende risico’s die werknemers lopen bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. Maatwerk is dus gevraagd. Laat u daarom bijstaan om een passend pakket voor uw werknemers samen te stellen. Bel voor een afspraak naar 035–698 27 10.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder