Risico beperkend advies: check uw ongevallenverzekering!

Risico beperkend advies: check uw ongevallenverzekering!

Een collectieve ongevallenverzekering

Uit de rechtspraak van de afgelopen jaren blijkt dat er nog teveel werkgevers niet goed verzekerd zijn.  Derhalve moeten zij zelf opdraaien voor de schade als gevolg van ongevallen die in verband staan met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit. Een behoorlijke verzekering tegen de risico’s hiervan is een onderdeel van goed werkgeverschap.

check_uw_ongevallenverzekering

Wat houdt goed werkgeverschap in?

Werkgevers zijn vanuit de wet verplicht om zich als goed werkgever te gedragen richting de werknemers (art 7:611 BW). Vanuit de rechtspraak zijn in de loop der tijd meerdere beginselen voor de invulling van deze wet tot stand gekomen.

Het verzekeren van werkgerelateerde ongevallen is een must

Een van de beginselen van goed werkgeverschap is dat u als werkgever voor een behoorlijke verzekering moet zorgen tegen het risico van ongevallen die in verband staan met het werk, een zakenreis of een personeelsactiviteit. In geval van calamiteiten kijkt de rechter altijd naar de omstandigheden van de specifieke situatie. Zonder een goede verzekering kan het dus zo zijn dat u als werkgever in bepaalde situaties zelf voor de schade moet betalen.

Hoe kunt u zich hiertegen verzekeren?

Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Als werkgever kunt u het leed niet wegnemen, maar wel zorgen voor een financiële tegemoetkoming. Er zijn twee mogelijke verzekeringen: Collectieve Ongevallen verzekering en Collectieve Zakenreis verzekering

Collectieve Ongevallenverzekering

Met een collectieve ongevallenverzekering krijgt uw werknemer (of zijn nabestaanden) een eenmalige uitkering als hij of zij door een ongeval komt te overlijden of voor altijd invalide blijft.

Collectieve Zakenreisverzekering

Indien uw werknemers zakelijke reizen maken naar het buitenland, dan geeft de collectieve zakenreisverzekering dekking voor ongevallen tijdens de zakenreizen.

Bent u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd in de Collectieve Ongevallen- of Zakenreisverzekering voor uw bedrijf? Of wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder