Carenzperiode: Wat houdt dat in?

Carenzperiode: Wat houdt dat in?

Vaak vinden werknemers die ziek zijn of gedeeltelijk niet meer kunnen werken het moeilijk om te wisselen van baan. Zij zijn bang om afstand te doen van de arbeidsvoorwaarden bij hun huidige werkgever. Dit geldt vooral voor het verlies van dekking voor het nabestaandenpensioen bij overlijden en voor premievrijstelling van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Ondanks dat dit een begrijpelijke zorg voor de werknemer is, is deze zorg in veel gevallen niet nodig. Wij nemen u hier graag even in mee.

Carenzperiode

Carenzperiode

De carenzperiode is de periode na het afsluiten van een verzekering wanneer de werknemer nog geen recht heeft op een uitkering bij overlijden of op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De carenzperiode heeft als doel verzekeringsmisbruik te voorkomen.

Overlijden binnen een jaar na deelname aan de pensioenregeling of na het aangaan van een partnerschap

Veel verzekeraars hebben een carenzperiode in hun juridische documenten opgenomen. Overlijdt de deelnemer binnen één jaar na aanvang van deelname aan de pensioenregeling of binnen één jaar nadat de deelnemer een partner kreeg? Dan bestaat er geen recht op uitkering van het partner- en wezenpensioen. Deze uitsluiting geldt alleen als het overlijden redelijkerwijs verwacht kon worden gezien de gezondheidstoestand van de werknemer op het moment van deelname.

Bij overlijden binnen één jaar wordt er rekening gehouden met deelname aan een voorgaande pensioenregeling. Oftewel… Was de overleden werknemer eerder in dienst bij een werkgever en had hij/zij daar een pensioenregeling lopen. Dan hadden de nabestaanden van de werknemer dus al eerder een soortgelijk recht op een nabestaandenuitkering. Hierdoor vervalt de periode van een jaar of wordt deze verkort. Dit verschilt per verzekeraar en hangt af van de vastgelegde afspraken.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

De pensioenverzekeraar neemt in veel gevallen de premiebetaling voor het pensioen over van de werkgever, wanneer een werknemer na twee jaar ziekte nog niet (gedeeltelijk) is hersteld. De pensioenregeling waaraan de werknemer op het moment van zijn/haar eerste ziektedag deelnam, is leidend.

Wisselt de werknemer van baan en is hij/zij nog niet twee jaar ziek? En… Is de werknemer vervolgens na twee jaar nog steeds ziek? Dan wordt de premie voor het pensioen vrijgesteld in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Voor het deel dat de werknemer nog wel kan werken, wordt hij/zij opgenomen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Net als bij overlijden zijn de gemaakte afspraken tussen werkgever en verzekeraar leidend.

Carenzperiode speelt ook een rol bij andere verzekeringen

De carenzperiode speelt niet alleen een rol bij pensioenregelingen, maar bijvoorbeeld ook bij overlijdensrisicoverzekeringen. Wilt u weten wat de carenzperiode voor gevolgen heeft voor uw werknemersverzekeringen? Laat het ons weten. Wij zoeken dit graag voor u uit!

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de carenzperiode bij pensioen en/of werknemersverzekeringen? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op het algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Robin Wulfers

Pensioenadviseur
robin.wulfers@felixxwerkt.nl

Robin heeft de studie Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam behaald. Na het afronden van deze studie... Lees verder