Buitenlandse baan? Voorwaarden bij pensioenoverdracht in strijd met het Unierecht

Buitenlandse baan? Voorwaarden bij pensioenoverdracht in strijd met het Unierecht

Stelt u zich eens voor: uw werknemer heeft een geweldige kans in het buitenland, een droombaan waar hij al jaren van droomt. Maar net wanneer uw werknemer dacht alles geregeld te hebben, blijkt er een addertje onder het gras te zitten aan de overdracht van het pensioen. Die ene regel in Nederland maakt het plotseling ingewikkeld. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) heeft geoordeeld dat deze regel in strijd is met Europese wetten. In dit artikel nemen wij u mee in deze regel en het oordeel van de rechter.

Waardeoverdracht

Wat is de situatie?

Wanneer het pensioen van een Nederlandse pensioenverzekeraar wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenverzekeraar, gooit de Nederlandse belastingwetgeving vaak roet in het eten. Deze overdracht wordt namelijk doorgaans gezien als een soort ‘fictieve afkoop’ van het pensioen. Vlak voordat de overdracht plaatsvindt, beschouwt de Belastingdienst het pensioen als belastbaar loon uit eerdere werkzaamheden.

Toch is er een uitweg, en die hangt samen met het aannemen van een baan in het buitenland of bij een internationale organisatie in Nederland. In deze gevallen kan de Minister van Financiën een uitzondering maken.

Om die uitzondering te krijgen, moet de buitenlandse pensioenverzekeraar ofwel zekerheid bieden of aansprakelijkheid accepteren voor de belasting die er mogelijk moet worden betaald over de overgedragen pensioenaanspraken. Of, als alternatief, de werknemer moet genoeg zekerheid kunnen bieden. Met andere woorden: de buitenlandse verzekeraar of de werknemer moet ervoor instaan dat alle belastingverplichtingen die voortkomen uit de waardeoverdracht van het pensioen netjes worden nageleefd.

Reactie van het Hof

Deze Nederlandse regel lijkt op het eerste gezicht rechtvaardig, maar het Hof van Justitie van de EU ziet een groot struikelblok voor werknemers die hun carrière over de grens willen voortzetten. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen het overdragen van pensioenaanspraken aan een pensioenverzekeraar in Nederland of die van andere EU-lidstaat.

Volgens het Hof ontmoedigt deze regel werknemers om elders in de EU te gaan werken. Mensen die hun pensioen vanuit een ander EU-land willen overdragen, krijgen een minder voordelige behandeling vergeleken met degenen die in Nederland blijven werken. Bovendien keurt het Hof de eis af dat buitenlandse pensioenverzekeraars garanties moeten bieden of aansprakelijkheid moeten aanvaarden. Ze redeneert dat het onrealistisch is om van deze buitenlandse partijen te verwachten dat ze bekend zijn met de Nederlandse belasting- of pensioenregels, en dat ze zich daar aan houden.

Voor het Hof is dit alles onvoldoende gerechtvaardigd. Ze ziet hierin een onrechtvaardige beperking van het vrije verkeer van arbeid binnen de EU, dat slaat een flinke deuk in de mogelijkheid voor werknemers om zonder belemmeringen hun werk elders in de EU uit te voeren.

Voor werknemers die in het buitenland werken, met pensioenopbouw in Nederland, wordt het door de uitspraak makkelijker om een waardeoverdracht te doen naar de pensioenregeling van de buitenlandse werkgever. Door de uitspraak mag het Nederlandse afkoopverbod niet meer meegaan waardoor er een belemmering minder is bij een internationale waardeoverdracht.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder