Bijtelling bij privégebruik auto van de zaak

Bijtelling bij privégebruik auto van de zaak

Heeft één van uw werknemers een auto van de zaak en rijdt deze werknemer per jaar meer dan 500 kilometer privé? Dan krijgt de werknemer te maken met bijtelling. De bijtelling hangt af van het soort auto, de waarde en de Datum Eerste Toelating (DET). Hieronder leest u onder andere hoe dit precies in z’n werking gaat en wat van belang is voor uw salarisadministratie.

Bijtelling

Bijtellingspercentage: Algemeen

Het normale bijtellingspercentage is in 2021 22% (< 2017: 25%) over de nieuwbouwwaarde van de auto waarover u inkomstenbelasting betaalt. Voor elektrische auto’s, waterstofauto’s en zonnecelauto’s is het bijtellingspercentage lager. Op deze manier probeert de Rijksoverheid milieuvriendelijk rijden te stimuleren.

Bijtellingspercentage: Elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s wordt een verschil gemaakt tussen nieuwe en oudere auto’s. Of het gaat om een nieuwe of een oudere auto wordt bepaald door de Datum Eerste Toelating (DET). De DET is de datum waarop de auto voor het eerst een kenteken heeft gekregen in Nederland of in het buitenland. Is de auto voor het eerst vanaf 1 januari 2021 toegelaten? Dan wordt een bijtellingspercentage van 12% gehanteerd voor auto’s met een nieuwwaarde lager dan 40.000,00 en een bijtellingspercentage van 22% voor auto’s met een nieuwwaarde vanaf 40.000,00. Is de auto voor het eerst voor 1 januari 2021 toegelaten? Dan gelden de onderstaande bijtellingspercentages.

 

Datum Eerste ToelatingNieuwwaarde < 45.000,00Nieuwwaarde > 45.000,00
DET > 1 januari 20208%22%
Nieuwwaarde < 50.000,00Nieuwwaarde > 50.000,00
DET > 1 januari 20194%22%
Geen CO2-uitstoot> Wel CO2-uitstoot
DET > 1 januari 20184%22%
DET > 1 januari 20174%22%
DET < 1 januari 20174%25%

 

Bijtellingspercentage: Elektrische waterstofauto’s en zonnecelauto’s

Het bijtellingspercentage voor deze auto’s is in 2021 vastgesteld op 12%. Dit bijtellingspercentage geldt voor de gehele nieuwwaarde. Ook hiermee stimuleert de Rijksoverheid deze vormen van milieuvriendelijk rijden.

Na 60 maanden vervalt het volledige bijtellingsvoordeel

Het bijtellingspercentage staat vast voor een periode van 60 maanden. Na 60 maanden geldt het bijtellingspercentage dat op dat moment van toepassing is. Voorbeeld: Stel van één uw werknemers rijdt in een elektrische auto uit 2016 met een nieuwwaarde van 38.485,00. In 2016 gold een bijtellingspercentage voor de auto van 4%. Na 60 maanden, in 2021, vervalt het volledige bijtellingsvoordeel en geldt het bijtellingspercentage dat op dat moment van toepassing is. In dit geval is het bijtellingspercentage dus 12%.

Verwerking in de salarisadministratie

Het privégebruik van de auto wordt aangemerkt als loon in natura. Hierdoor is de werkgever verantwoordelijk voor de fiscale bijtelling. Voor u als werkgever is dan ook een aantal zaken van belang:

  • Wij adviseren u om altijd zo spoedig mogelijk aan uw salarisadministratie door te geven als u een auto aan één van uw werknemers ter beschikking stelt. Maakt u gebruik van Felixx.® loon? Dan kunt u dit doorgeven aan Mylène van der Hulst via salaris@felixxgroep.nl. U kunt dit ook zelf regelen. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • Als werkgever bent u zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van het bijtellingspercentage nadat de eerste 60 maanden zijn verstreken. Maak hierover een afspraak met de leasemaatschappij om te bepalen of u of de leasemaatschappij dit bijhoudt.
  • Maak een afspraak met de werknemer over de eigen bijdrage. Laat de afspraak schriftelijk vastleggen in een aanvulling op de arbeidsovereenkomst of in een reglement.
  • Rijdt de werknemer per jaar minder dan 500 kilometer privé met de auto? Dan kan het verstandig zijn om de werknemer een ‘verklaring géén privégebruik auto’ aan te laten vragen.

Heeft u nog vragen of interesse in Felixx.® loon?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder