Beschikbare premieregeling? Onderneem actie vanwege het Pensioenakkoord

Beschikbare premieregeling? Onderneem actie vanwege het Pensioenakkoord

Pensioen is voor veel werknemers één van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden. Met het Pensioenakkoord probeert het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een transparanter en persoonlijker pensioenstelstel in te voeren.

Zoals aangekondigd in het voorgaande Pensioenakkoord-artikel wordt verwacht dat het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk per 1 januari 2023 in werking treedt, met 1 januari 2027 als einddatum van de transitieperiode. Datums die nog ver weg klinken. Toch is het verstandig om zo snel mogelijk in actie te komen als u een beschikbare premieregeling voor uw werknemers heeft geregeld. In dit artikel leggen wij uit waarom en waar u mee kunt beginnen.

Pensioenakkoord Beschikbare Premieregeling Stroomdiagram

Waarom nu al actie ondernemen?

Allereerst is het van belang de tijd te nemen om de juiste afwegingen te maken en zo tot de nieuwe pensioenregeling te komen. Bedenk bijvoorbeeld welke plek de pensioenregeling inneemt binnen uw arbeidsvoorwaardenpakket. Wist u dat u met pensioen als hr-tool invloed kunt uitoefenen op:

  • In- en uitstroom van werknemers.
  • Retentie (het vasthouden van werknemers).
  • Arbeidsmobiliteit van werknemers.
  • Aanmerkelijke financiële aspecten op korte en lange termijn.

Daarnaast blijft pensioen een lastig onderwerp. Door nu alvast in actie te komen, heeft u nog voldoende tijd om uw werknemers zorgvuldig te informeren.

Beschikbare premieregeling? Wanneer moet u actie ondernemen?

Bouwen uw werknemers op dit moment pensioen op in een beschikbare premieregeling? Bepaal dan eerst of uw beschikbare premieregeling een gelijkblijvend premiepercentage of stijgende premiestaffel kent.

Stijgende premiestaffel

In uw huidige pensioenregeling stijgt de premie naarmate de werknemers ouder worden. Vanaf 1 januari 2027 mogen dan nieuwe werknemers alleen nog pensioen opbouwen volgens een gelijkblijvend premiepercentage. U zult dus samen met uw huidige werknemers keuzes moeten maken. De belangrijkste keuze is: Eén of twee pensioenregelingen?

  • Bij één pensioenregeling moeten ook de huidige werknemers over op een gelijkblijvend premiepercentage. Dat heeft voor iedere werknemer andere gevolgen voor de toekomstige pensioenopbouw. Een gedeelte van de werknemers zal daarom gecompenseerd moeten worden. Aangezien pensioen een arbeidsvoorwaarde is, dienen alle huidige werknemers individueel in te stemmen met een (dergelijk ingrijpende) wijziging van de pensioenregeling.
  • Indien u kiest voor twee pensioenregelingen kunnen uw huidige werknemers gebruik blijven maken van de stijgende premiestaffel. Nieuwe werknemers starten meteen in de pensioenregeling met een gelijkblijvend premiepercentage. De exacte ingangsdatum van deze nieuwe regeling kunt u zelf bepalen. De uiterlijke ingangsdatum is 1 januari 2027. Met twee type pensioenregelingen binnen uw organisatie, dient u mogelijk ook onderscheid op andere arbeidsvoorwaarden te maken.

Los van bovenstaande wordt voor iedereen het partner- en wezenpensioen herzien. Deze wijziging vindt naar verwachting plaats tussen 2022 en 2027. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald.

Gelijkblijvend premiepercentage

  • De hoogte van de beschikbare premie is toekomstproof. Zowel uw huidige als nieuwe werknemers kunnen pensioen opbouwen volgens uw huidige premiepercentage.
  • Houd er wel rekening mee dat het partner- en wezenpensioen ergens tussen 2022 en 2027 herzien wordt. Het exacte moment moet nog door wetgeving worden bepaald.
  • Berichten in de media over het Pensioenakkoord kunnen voor onrust bij uw werknemers zorgen. Via voorlichting kunt u uw werknemers informeren en geruststellen.

Wij begrijpen dat bovenstaande keuzes lastig zijn. De financiële gevolgen kunnen zowel voor u als voor uw werknemers groot zijn. Begin daarom tijdig. Wij zijn u graag van dienst.

Middelloonregeling? Wanneer moet u dan in actie komen?

Wij zullen u hierover uitgebreid informeren in de volgende nieuwsbrief.

Pensioenfonds

Is uw pensioenregeling via een pensioenfonds geregeld? Dan wordt u geïnformeerd door uw pensioenfonds. Geen, of onduidelijke informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

Vragen of meer informatie nodig?

Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00. Wij zijn u graag van dienst.

Bart van der Schaal

Pensioenadviseur
bart.vanderschaal@felixxwerkt.nl

Bart is al vele jaren actief als pensioenadviseur. Met diverse pensioeninhoudelijke opleidingen en een studie actuarieel... Lees verder