Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling?

Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling?

Payrollpensioen

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. In deze wetgeving wordt de payrollwerkgever aangesloten bij de regelgeving die voor gewone arbeidsovereenkomsten geldt. Dit betekent dat u als payrollwerkgever zorg moet dragen voor dezelfde arbeidsvoorwaarden als de arbeidsvoorwaarden die gelden voor een vaste werknemer met een gelijke of gelijkwaardige functie in hetzelfde bedrijf of dezelfde bedrijfstak. Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben payrollwerknemers per 1 januari 2021 dan ook recht op een adequaat pensioen.

Payrollpensioen-Bent-u-al-klaar-voor-de-adequate-pensioenregeling

Bent u klaar voor de adequate pensioenregeling?

De pensioenparagraaf van de Wet arbeidsmarkt in balans gaat in op 1 januari 2021. Vanaf deze datum hebben payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling. Dit betekent, dat zij recht hebben op dezelfde pensioenregeling als de werknemers in dienst bij de inlener, tenzij deze inlener geen pensioenregeling aanbiedt. Dit geldt al vanaf één payrollwerknemer.

Valt uw organisatie onder deze nieuwe wetgeving?

Als u één van de onderstaande vragen met “nee” moet beantwoorden, dan valt u onder deze nieuwe wetgeving.

  • Heeft u een eigen vacaturewebsite?
  • Werft u werknemers om deze voorts te plaatsen bij derden?
  • Kunt u werknemers van de ene naar de andere inlener verplaatsen?
  • Hebben uw arbeidsovereenkomsten een uitzendbeding?
  • Is er sprake van tijdelijke opdrachten (vervanging)?

Adequate pensioenregeling

Mocht u op één van de bovenstaande vragen “nee” hebben beantwoord dan zijn er meerdere mogelijkheden om tot een adequate pensioenregeling te komen. Wij bepalen samen met u de beste oplossing door middel van verschillende doorrekeningen.

Wij hebben al vele jaren ervaring in het adviseren van een pensioenregeling in de detachering- of payrollbranche. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over StiPP. Wij laten ons graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek waarin wij u de contouren en oplossingen van deze wetgeving uitleggen.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het opzetten van een adequate pensioenregeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Borgert Tegel via borgert@felixxgroep.nl. Ook via ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00 kunt u ons bereiken.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder