Beleid voor een leaseauto bij ziekte van werknemers

Beleid voor een leaseauto bij ziekte van werknemers

Als werkgever kan het voorkomen dat een werknemer met een leaseauto zich ziek meldt. Dit roept vaak vragen op over het beheer van de leaseauto tijdens deze periode. U kunt als werkgever zelf bepalen of de zieke werknemer de auto moet inleveren. Dit hangt meestal af van factoren zoals de verwachte duur van het ziekteverzuim en de noodzaak van de auto voor vervangende werknemers die mogelijk de taken van de zieke werknemer overnemen. 

Vastleggen van beleid 

Het is verstandig om beleid omtrent leaseauto’s tijdens ziekte vooraf duidelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement. Dit zorgt voor helderheid en voorkomt misverstanden als een werknemer zich ziek meldt. Indien er geen specifieke afspraken zijn vastgelegd, moet het inleveren van de auto in goed overleg met de werknemer gebeuren. 

Bijtelling  

Voor werknemers die hun leaseauto behouden tijdens ziekte, blijft de bijtelling voor privégebruik van kracht, ongeacht of de werknemer daadwerkelijk gebruik maakt van de auto. Als een werknemer de auto inlevert, moet de bijtelling voor privégebruik gedurende die periode worden stopgezet. Let op: dit moet ook aangepast worden in de salarisadministratie. Als een andere werknemer de auto tijdelijk overneemt, wordt de bijtelling voor privégebruik naar deze werknemer overgedragen. 

Implementatieadvies 

Om praktische problemen te voorkomen, is het aan te raden om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de leaseauto niet tot het reguliere loon van de werknemer behoort en dat deze bij ziekte ingeleverd moet worden. Dit faciliteert de mogelijkheid om de bijtelling voor een leaseauto tussentijds stop te zetten, wat administratief voor meer duidelijkheid zorgt.  

Heeft u vragen?

Voor verdere informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder