Belastingplan en salarisadministratie in 2021

Belastingplan en salarisadministratie in 2021

Werkgevers en werknemers ondervinden de gevolgen van de genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Wat gaat dit betekenen voor 2021? Wat is de invloed van het coronavirus op de arbeidsmarkt en de economie? Per 1 januari 2021 gaat een aantal zaken op het gebied van salarisadministratie wijzigen. Alle wijzigingen komen voort uit de belangrijkste zaken besloten op Prinsjesdag 2020. Hieronder volgen de meest belangrijke zaken uit het Belastingplan 2021 die van belang zijn voor uw salarisadministratie.

Belastingplan 2021

Wat er op het programma voor 2021 staat

In het pakket Belastingplan 2021 staan extra maatregelen om economische groei tijdens de coronacrisis te stimuleren. Daarom gaat het kabinet door met hervormingen, met maatrelen voor een beter, eerlijker en groener belastingstelsel. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Het kabinet trekt geld uit voor lastenverlaging. Het belastingtarief in de inkomstenbelasting daalt naar 37,1% Daardoor betaalt vrijwel iedereen iets minder belasting.
  • De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt van 6,7% (2020) naar 7,0%. De Zvw bijdrage van werknemers stijgt van 5,45% naar 5,75%.
  • De heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting en premies zorgverzekeringen, stijgt met 82,00 naar 2.837,00 voor werknemers met een inkomen tot 68.507,00.
  • Vanaf 2021 kunnen kleine werkgevers een compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte, pensionering of overlijden. Er bestaat al een compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar ziekte.
  • De arbeidskorting, een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen, wordt met maximaal 324,00 verhoogd. Werknemers met een modaal inkomen profiteren daar het meest van.
  • Om omscholen makkelijker te maken, betalen werkgevers vanaf januari 2021 geen loonheffing meer voor scholingskosten die na de beëindiging van het dienstverband zijn gemaakt.
  • De vrije ruimte met betrekking tot de werkkostenregeling wordt verlaagd van 1,20% naar 1,18%.
  • In 2021 treedt nog een wijziging van de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Het gaat om de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Mylène van der Hulst via salaris@felixxgroep.nl. U kunt Mylène ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 085-083 10 00. Zij is u graag van dienst.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder