Belangrijke mededeling vanuit de salarisadministratie

Belangrijke mededeling vanuit de salarisadministratie

De eerste twee kwartalen van het jaar 2022 zijn bijna voorbij. Op 1 juli worden vaak wijzigingen doorgevoerd die voor u als werkgever van belang zijn. Zo wordt het minimumloon verhoogd en komen de nog overgebleven wettelijke vakantiedagen van 2021 te vervallen. In dit artikel leest u hier meer over.

Minimumloon

Minimumloon in 2022

Als werkgever bent u verplicht om het wettelijk minimumloon (WML) te betalen aan uw werknemers. Dit geldt voor alle werknemer die 21 jaar of ouder zijn. Het wettelijke minimumloon wordt elk halfjaar aangepast. Voor werknemers jonger dan 21 jaar is een minimum jeugdloon van toepassing. Dit jeugdloon bestaat uit een vastgesteld percentage van het minimumloon.

Minimumloon vanaf 2022
De minimumlonen worden op 1 juli 2022 verhoogd met 1,81%. Ook de minimumlonen voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben vanuit de beroepsbegeleidende leerweg (BPL) veranderen vanaf 1 juli 2022. Voor een overzicht van de minimumlonen klik hier.

Minimumloon vanaf 2023 omhoog

In het regeerakkoord is vastgelegd dat vanaf 2024 het minimumloon extra wordt verhoogd. Het kabinet wil echter al in 2023 beginnen met verhogen ervan. De afgesproken verhoging van 7,5% wordt in drie stappen verdeeld. Het WML wordt in 2023 en 2024 verhoogd met 2,5%. In 2025 worden de minimumlonen met 2,32% verhoogd.

In 2023 vindt de verhoging door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) plaats. Op basis hiervan stijgen de loongerelateerde uitkeringen en het maximum dagloon mee. Een gevolg hiervan is dat dit leidt tot structureel hogere uitgaven. De verhoging van de andere twee jaren vinden plaats door middel van een wetswijziging. Ook de hoogte van de AOW stijgt mee.

Vakantiedagen

Het is toegestaan om de wettelijke vakantiedagen mee te nemen naar het opvolgende kalenderjaar. Deze dagen moeten echter wel uiterlijk 1 juli van dat jaar zijn opgenomen. Heeft uw werknemer de wettelijke vakantiedagen van 2021 nog niet opgenomen? Dan komen deze per 1 juli 2022 te vervallen.

Let op! U moet uw werknemers wel de kans hebben gegeven om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Daarnaast is het van belang om uw werknemers er op te wijzen wat de gevolgen zijn als zij deze vakantiedagen niet opnemen. In dit artikel leest u wat de gevolgen zijn wanneer u dit niet doet.

Verhoging onbelaste reiskosten  vergoeding

In het regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 1 januari 2024 de onbelaste reiskostenvergoeding in twee stappen wordt verhoogd van 0,19 naar 0,21 en daarna naar 0,23. Deze verhoging is met één jaar vervroegd. Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding al verhoogd van 0,19 naar 0,21.

Heeft u verder nog vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxloon.nl. U kunt ons ook bereiken op ons algemene telefoonnummer 023-531 80 00. Wij zijn u graag van dienst.

Mylène van der Hulst

Salarisadministrateur
mylene@felixxgroep.nl

Per juli 2021 werkt Mylène als salarisadministrateur. Naast haar werk is ze veel op het strand te vinden waar ze graag een rondje loopt met haar hond... Lees verder