Belangrijke doorbraak doorbetaling loon bij ziekte

Belangrijke doorbraak doorbetaling loon bij ziekte

Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker, duidelijker en goedkoper

In belangrijk nieuws uit Den Haag zit een kerstcadeau voor kleine werkgevers. Minister Koolmees heeft namelijk afspraken gemaakt met werkgevers en verzekeraars en 450 miljoen vrijgemaakt.

Loondoorbetaling

Verlichting van torenhoge kosten

Nu zijn werkgevers verplicht om de eerste twee jaar zeker 70 procent van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dat leidt bij veel kleine ondernemers tot torenhoge kosten als een van hun personeelsleden langdurig uitvalt. Daarnaast weerhoudt het hen ervan om vaste banen aan te bieden.

Relatief goedkope verzekering als oplossing

In het regeerakkoord was afgesproken dat de doorbetalingsperiode van twee jaar teruggebracht zou worden naar één jaar.  Het UWV zou het tweede jaar voor zijn rekening nemen, gefinancierd door premie die werkgevers daarvoor zouden betalen. In de nu gemaakte afspraak kunnen werkgevers een relatief goedkope ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’ afsluiten voor het tweede jaar. Dit is mogelijk door de 450 miljoen die de overheid vrijmaakt.

MKB verzuimontzorgverzekering is onderdeel van een pakket van maatregelen

De verzekering is onderdeel van een pakket van maatregelen met betrekking tot verzuim. Naast de verzekering is afgesproken dat:

  • de verzekering er in 2020 moet zijn;
  • de werkgevers in 2021 een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar;
  • uiterlijk in 2024 deze korting wordt vervangen door een lagere Aof-premie voor kleine werkgevers;
  • vanaf 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts niet meer door UWV wordt getoetst;
  • de rol van de zieke werknemer wordt verstevigd door ze hun eigen visie te laten geven op het re-integratie traject;
  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en het Verbond van Verzekeraars beter gaan communiceren richting de werkgevers.

Wij houden u graag op de hoogte over doorbetaling loon

Onze relaties houden wij op de hoogte middels onze Felixx.® online nieuwsbrief en met regelmatige ‘Leestips’ via social media. Schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg ons via het social media platform van uw voorkeur. U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Borgert Tegel

Pensioenadviseur
borgert.tegel@felixxwerkt.nl

Borgert Tegel is als partner van de Felixx.® groep één van de drijvende krachten achter de organisatie... Lees verder