Behoud van personeel door een goede arbeidsovereenkomst

Behoud van personeel door een goede arbeidsovereenkomst

Gebruik de zomer om overeenkomsten nog eens na te lopen

De vele werkgevers die wij spreken hebben nagenoeg allemaal één ding gemeen: het vinden van goed personeel en vooral hen voor de organisatie weten te behouden wordt in deze tijd steeds lastiger. Behoud van personeel wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Een maatregel die hierbij kan helpen is het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding in het arbeidscontract. Maar pas deze wel goed toe! Anders wordt er zo een streep doorheen gezet.

Behoud-van-personeel

Wat is een concurrentiebeding?

Met een concurrentiebeding kan voorkomen worden dat een medewerker een concurrent wordt voor uw eigen onderneming. Dit kan hij doen door voor zichzelf of bij een ander bedrijf, dat met uw organisatie concurreert, aan de slag te gaan. Vaak wordt de reikwijdte van een dergelijk beding beperkt in geografische ligging en in tijdsduur. Wat hierbij redelijk is verschilt per functie en per organisatie. U kunt zich voorstellen dat het voor de directeur van de Efteling verboden is om ergens anders in Europa een soortgelijke functie uit te oefenen. Hiermee wordt voorkomen dat hij bij Euro Disney in Parijs aan de slag gaat. Terwijl het gebruikelijk is dat een slager een concurrentiebeding binnen een straal van 15 kilometer om de slagerij heen aan zijn medewerkers oplegt.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding. Bij een relatiebeding is het de werknemer verboden om relaties mee te nemen naar een volgende werkgever of hen daartoe te stimuleren. Een dergelijk verbod wordt vaak voor 1 á 2 jaar opgelegd en geldt ter bescherming van het eigen klantenbestand.

Aan welke eisen moet een concurrentie- of relatiebeding voldoen?

De Wet en de jurisprudentie zijn hier vrij strikt in. Het raakt immers de vrije arbeidskeuze van de werknemer. Sinds 1 januari 2015 gelden de volgende eisen voor een concurrentiebeding:

  • Het beding is schriftelijk overeengekomen;
  • De werknemer dient 16 jaar of ouder te zijn;
  • Er moet sprake zijn van een contract voor onbepaalde tijd;
  • In een contract voor bepaalde tijd mag het alleen worden opgenomen als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft bij het concurrentiebeding. Dit belang moet gemotiveerd zijn in het beding zelf en ook op het moment van het inroepen van het beding moet deze motivatie worden gegeven.

Jurisprudentie

Uit jurisprudentie is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd. De hoofdregel dat het opnemen van een dergelijk beding niet kan wordt zoveel mogelijk in stand gehouden. De rechter hecht zeer veel waarde aan de arbeidsmobiliteit van werknemers en is daarom vaak op de hand van de werknemer. Een belangrijke les uit de jurisprudentie is dat het concurrentie- en relatiebeding zeer concreet geformuleerd moet zijn. Hierdoor kan er geen twijfel ontstaan over de reikwijdte van het beding. Benoem daarom onder meer duidelijk voor welke werkzaamheden en voor welke branche het beding geldt.

Maakt u op de juiste wijze gebruik van het concurrentiebeding?

Nog steeds komen wij arbeidscontracten voor bepaalde tijd tegen waarin het concurrentiebeding alleen wordt benoemd, zonder enige motivatie. In contracten voor onbepaalde tijd komen wij concurrentiebedingen tegen voor de duur van 10 jaar. De kans is zeer aanwezig dat een rechter zo’n beding matigt of, erger nog, vernietigt. Twijfelt u of u op de juiste wijze gebruik maakt van het concurrentie- en/of relatiebeding? Of is uw model arbeidsovereenkomst aan vernieuwing toe? Bel dan naar 035–698 27 10 of mail naar ralph@felixxpensioen.nl om te horen hoe wij u hierbij kunnen helpen. Neem contact met ons op.

Profiteer nu van onze zomeractie!

Wij hebben tijdelijk de vaste prijs voor een model arbeidsovereenkomst verlaagd van 349,- naar 249,- gedurende de zomermaanden (actie loopt tot 1 september 2018). Hiermee voldoet u weer volledig aan de actuele wet- en regelgeving en voorkomt u juridische geschillen met uw medewerkers. U wilt hen toch ook dolgraag tevreden houden binnen uw onderneming!?

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder