Behoort uw onderneming tot een…

Behoort uw onderneming tot een…

Verplicht gesteld pensioenfonds?

Deelname aan een specifieke pensioenregeling kan wettelijk verplicht zijn. De Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000) biedt de mogelijkheid om voor een bepaalde bedrijfstak (of beroepsgroep) de deelname aan een pensioenfonds verplicht te stellen. Ook als u als werkgever (of als zelfstandige) geen lid bent van een belangenorganisatie (bijvoorbeeld een werkgeversvakbond) valt uw bedrijf in dit geval toch onder een verplicht gesteld pensioenfonds.

Verplicht-vastgesteld-pensioenfonds

Vaststelling van de verplichting

Het vaststellen of u als werkgever wel of niet verplicht moet deelnemen aan een pensioenregeling, begint veelal bij de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Op basis van de gekozen Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code) gaat er ‘onder water’ een bericht naar het betreffende pensioenfonds. Dit pensioenfonds start vervolgens een werkingssfeeronderzoek. Bij een werkingssfeeronderzoek controleert de pensioenfonds of een werkgever verplicht is zich aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. Uit het verwerkingssfeeronderzoek volgt één van de drie onderstaande conclusies:

  • Aansluiten is niet verplicht.
  • Aansluiten is verplicht.
  • Het onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel.

Indien u als werkgever onder een specifiek pensioenfonds valt dan is het zaak om alle werknemers aan te melden. Veelal geldt voor de betreffende bedrijfstak ook een verplichte collectieve arbeidsovereenkomst (cao), waarin de verplichte pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds wordt behandeld. Daarnaast voeren pensioenfondsen ook zelf op basis van de SBI-code in de Kamer van Koophandel selecties uit en schrijven vervolgens de gevonden bedrijven aan.

Speciale gevallen

Het komt regelmatig voor dat de activiteiten van een bedrijf er voor zorgen dat de onderneming wel onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Echter, de gekozen SBI-codes geeft daar dan geen aanleiding toe. Ook zien wij dat in verplichte cao’s soms een pensioenbepaling is opgenomen die geen aansluiting bij een pensioenfonds met zich meebrengt, maar waarin wel een toezegging van pensioen aan de medewerkers is opgenomen. Wanneer een werkgever zich niet heeft aangesloten bij een pensioenfonds, terwijl dit wel verplicht was, dan kan het verplicht gestelde pensioenfonds later met terugwerkende kracht de pensioenpremie bij de werkgever komen vorderen vanaf de datum dat het eerste personeelslid in dienst kwam. De bestuurder(s) van de onderneming is (zijn) daar bovendien aansprakelijk voor. Lukt het vervolgens niet om te betalen dan ligt het faillissementsrisico op de loer.

Ook als een (startende) ondernemer niet voornemens is om pensioen aan haar werknemers toe te zeggen, dan nog is het van groot belang om eerst vast te laten stellen of er wel of geen sprake is van een verplichte pensioentoezegging aan het personeel.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over de bovenstaande informatie of als u wilt weten of uw (startende) onderneming behoort tot een verplicht pensioenfonds, neem dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of info@felixxgroep.nl.

Ronald van Baardwijk

Compliance Officer
ronald.vanbaardwijk@felixxwerkt.nl

Ronald is sinds 1985 werkzaam in de financiële dienstverlening en heeft met zijn jarenlange ervaring.... Lees verder