Bedrijfsovername? Doe onderzoek naar het eigenrisicodragerschap!

Bedrijfsovername? Doe onderzoek naar het eigenrisicodragerschap!

Bent u van plan om een bedrijf over te nemen? Dan doet u er goed aan om onderzoek te doen naar het eigenrisicodragerschap voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) van het over te nemen bedrijf. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA verdient bijzondere aandacht bij bedrijfsovernames. Bij een overname neemt u namelijk de schadelast over voor een termijn van maximaal 10 jaar. Belangrijk is de manier waarop beide bedrijven zijn verzekerd. In dit artikel leest u hier meer over.

Eigenrisicodragerschap

De WGA-regeling

Een onderdeel van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, maar in de toekomst (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben recht op een WGA-uitkering. U betaalt hiervoor een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie aan het UWV die afhankelijk is van het risico. Als eigenrisicodrager betaalt een bedrijf minder premie. Als een werknemer dan arbeidsongeschikt wordt, betaalt het bedrijf de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie van de werknemer (niet het UWV).

Uw eigen bedrijf is bij het UWV verzekerd

Indien u een bedrijf overneemt dat, net als uw eigen bedrijf, bij het UWV is verzekerd, dan betaalt het UWV de lopende uitkeringen door. Het kan voorkomen dat uw gedifferentieerde premie stijgt indien er bij het overgenomen bedrijf (ex-)werknemers zijn die een WGA-uitkering ontvangen.

Op het moment dat u een bedrijf overneemt dat eigenrisicodrager is voor de WGA, dan moet u de lopende WGA-uitkeringen voldoen aan de werknemers van het overgenomen bedrijf. Het UWV dekt namelijk het inlooprisico niet. Heeft het overgenomen bedrijf een WGA Eigenrisicodragerverzekering afgesloten? Dan valt de schade onder deze verzekering. Ook als u deze verzekering niet overneemt. De schade valt dan namelijk onder het uitlooprisico van deze verzekering.

Uw huidige bedrijf is eigenrisicodrager voor de WGA

Indien u een bedrijf overneemt dat bij het UWV is verzekerd, dan neemt u de lopende WGA-uitkeringen over. Deze schade blijft dus niet achter bij het UWV! Indien u een WGA Eigenrisicodragerverzekering heeft afgesloten dan biedt deze géén inloopdekking. Des te belangrijker om voor de bedrijfsovername goed te onderzoeken of er sprake is van lopende WGA-uitkeringen. Zijn er lopende WGA-uitkeringen en wilt u het bedrijf toch overnemen? Dan is het goed om te onderzoeken of het bedrijf een WGA Eigenrisicodragerverzekering heeft afgesloten. Zodra dit het geval is, valt de schade onder het uitlooprisico van deze verzekering.

Heeft het over te nemen bedrijf géén WGA Eigenrisicodragerverzekering? Dan kunt u met het bedrijf overeenkomen dat de schade in mindering wordt gebracht op de koopsom.

Heeft u nog vragen?

Uiteraard zijn er rond een bedrijfsovername nog meer zaken die belangrijk zijn. Heeft u vragen of wenst u ondersteuning bij een voorgenomen bedrijfsovername op het gebied van het eigenrisicodragerschap voor de WGA? Neem dan contact met ons op via info@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Dennis Lenderink

Inkomensadviseur
dennis@felixxgroep.nl

Dennis is sinds de jaren ’90 werkzaam in de assurantiebranche voor zowel verzekeraars als een assuradeur waarbij het accent... Lees verder