Bedrijfshulpverlening tijdens een bedrijfsuitje, hoe zit dat?

Bedrijfshulpverlening tijdens een bedrijfsuitje, hoe zit dat?

Een bedrijfsuitje organiseren… U kunt dit uitje zelf organiseren of uitbesteden. Hoe dan ook, vaak kost het organiseren van een bedrijfsuitje veel tijd. Wat gaat u bijvoorbeeld doen? Wanneer gaat u uw bedrijfsuitje organiseren? Wie nodigt u uit? Genoeg dingen om over na te denken. Maar vergeet u niet na te denken over de bedrijfshulpverlening tijdens uw bedrijfsuitje! In dit artikel leest u hier meer over.

Bedrijfshulpverlening

De RI&E en een bedrijfsuitje

Elk bedrijf is verplicht om een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. In zo’n RI&E staan de risico’s die uw werknemers lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Toch zijn niet alle gebeurtenissen vooraf te voorspellen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een bedrijfsuitje. Vanuit de zorgplicht van de werkgever is het verstandig de bedrijfshulpverleners (bhv’ers) te betrekken bij de organisatie van een bedrijfsuitje. Bhv is namelijk een belangrijk onderdeel van uw arbobeleid.

Wat zegt de wet?

In de wet staat niets over de verplichte aanwezigheid van bhv’ers tijdens een bedrijfsuitje. U bent dus niet verplicht om een bhv’er te regelen. Maar let op! Wanneer u een bedrijfsuitje organiseert bent u wel verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers.

Heeft u een bedrijfsuitje georganiseerd bij een verhuurder? Dan zijn er vaak bhv’ers op de locatie aanwezig. Toch is het verstandig om dit vooraf bij de verhuurder te controleren.

Besteedt u het bedrijfsuitje uit aan een evenementenbureau? Dan is dit evenementenbureau volledig verantwoordelijk. Wanneer een ongeval plaatsvindt, dan wordt dit aangemerkt als een werk gerelateerd ongeval. U kunt vervolgens de schade wel verhalen op het evenementenbureau.

Eigen bhv’er

Het is verstandig om te controleren of de evenementenorganisator genoeg ervaring met bedrijfshulpverlening heeft. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld kijken naar een (branche-)kenmerk. Daarnaast kunt u de risico’s inventariseren die bij het bedrijfsuitje horen. U kunt altijd een aansprakelijkheids- en een ongevallenverzekering afsluiten voor de risico’s tijdens een bedrijfsuitje.

Vergeet ook niet om uw bhv’ers bij de organisatie van een bedrijfsuitje mee te laten denken. Zij spelen een belangrijke rol in de preventie van ongevallen. Dit omdat zij in de praktijk meemaken en zien waar en wanneer het misgaat.

Zorgplicht

U heeft een zorgplicht vanaf het moment dat u één werknemer in dienst heeft. Dit is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658. Maar wat betekent deze zorgplicht nu eigenlijk? U als werkgever bent verplicht om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te beschermen. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw werknemer geen schade lijdt door een bedrijfsongeval. Ook moeten er werknemers aangesteld worden als bhv’ers.

Hoeveel bhv’ers u moet aanstellen, is afhankelijk van de grootte van uw organisatie, uw bedrijfsactiviteiten en de restrisico’s die voortvloeien uit de RI&E.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder