Auto van de zaak: mag u dat inhouden op het minimumloon?

Auto van de zaak: mag u dat inhouden op het minimumloon?

Een auto van de zaak kan gezien worden als blijk van waardering, maar hebben al uw werknemers recht op een auto van de zaak? Denk bijvoorbeeld eens aan uw werknemer die het wettelijk minimumloon ontvangt. Deze werknemer heeft naast het minimumloon ook recht op loon in natura. Maar mag uw werknemer een auto van de zaak krijgen? En mag u dan het brutoloon verlagen als er sprake is van een bijtelling? In dit artikel leest u hier meer over.

Auto van de zaak

Wat is het wettelijk minimumloon?

U bent verplicht om uw werknemer ten minste het wettelijk minimumloon te betalen wanneer hij/zij in loondienst is. Het wettelijk minimumloon is een bruto maandbedrag. Per 1 juli 2023 is het minimumloon vastgesteld op 1.995,-. Let op: In een cao of een arbeidsovereenkomst kan een hoger minimumloon zijn vastgelegd. Het is in ieder geval niet toegestaan om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. Van dit loon worden er nog bepaalde posten ingehouden. U kunt hierbij denken aan belastingen, pensioenbijdrages en sociale premies. Zijn deze posten van het minimumloon afgetrokken, dan blijft het nettobedrag over.

Wat is een auto van de zaak?

Niet elke bedrijfsauto is een auto van de zaak. Biedt u bijvoorbeeld een auto aan die uw werknemer mag lenen? Dan is dit geen auto van de zaak. Een auto van de zaak mag uw werknemer namelijk mee naar huis nemen. Deze auto is voornamelijk bedoeld voor zakelijk gebruik. Maar uw werknemer mag hier ook privé in rijden.

Uw werknemer betaalt belasting als hij/zij privé gebruik wil maken van de auto. Het privégebruik van deze auto wordt door de Belastingdienst gezien als loon in natura. Om deze reden betaalt uw werknemer belasting. Deze belasting wordt ook wel bijtelling genoemd. De bijtelling wordt bij het belastbare inkomen van uw werknemer opgeteld.

Het wettelijk minimumloon én een auto van de zaak

Het is niet toegestaan om een werknemer met het minimumloon een auto van de zaak aan te bieden. U zult denken dat wanneer uw werknemer een auto van de zaak heeft én als hij 500 kilometer per jaar of meer privé rijdt, hij bijtelling moet betalen. Deze bijtelling wordt ingehouden op het salaris van uw werknemer. Hierdoor hoeft u dus minder loon te betalen.

Dit is niet toegestaan omdat er verschillende regels zijn die ervoor zorgen dat uw werknemer een leefbaar netto inkomen overhoudt. Om deze reden is het niet toegestaan om bedragen in te houden op het wettelijk minimumloon. Loon in natura mag niet in mindering gebracht worden op het bruto minimumloon.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of telefonisch via 085-083 10 00.