Arbo en de plannen van het kabinet voor 2022

Arbo en de plannen van het kabinet voor 2022

Op 21 september is duidelijk geworden dat het demissionaire kabinet in 2022 een aantal maatregelen wil nemen op het gebied van veilig en gezond werken. Wij zetten alle belangrijke arbo gerelateerde onderwerpen hieronder voor u op een rijtje.

Arbo

Thuiswerken

Ten eerste stelt het demissionaire kabinet 5 miljoen euro beschikbaar om thuiswerken te bevorderen. Dit geld is bedoeld om burn-out klachten terug te dringen en werknemers vitaler te houden.

Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal  0,19 per kilometer voor woon-werkverkeer bestaan. De onbelaste vergoeding geldt voor de dagen dat de werknemer naar zijn of haar vaste werkplek gaat. Wanneer de werkgever vaste afspraken maakt over het aantal dagen dat een werknemer thuis of op de werkplek werkt, kan een vaste reiskostenvergoeding worden betaald. Een vaste reiskostenvergoeding mag alleen worden toegepast als de werknemer in een kalenderjaar minstens 36 weken of ten minste 128 dagen naar de werkplek reist.

Veel werkgevers verstrekken een vaste reiskostenvergoeding per maand uitgaande van 214 werkdagen per jaar (fulltime dienstverband). In dit geval is er al rekening gehouden met incidenteel thuiswerken, ziekte en vakantie.

Naast de reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2022 in de werkkostenregeling (WKR) een gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen opgenomen. Daaruit volgt dat per thuisgewerkte dag een maximale onbelaste thuiswerkvergoeding van 2,00 per dag geldt. Beide onbelaste vergoedingen kunnen niet op dezelfde dag onbelast worden uitbetaald.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Tegelijkertijd worden in 2022 fundamentele verbeteringen aangebracht in het asbeststelsel. Daarnaast wordt de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, de ARIE-regeling, herzien.

Er komt tevens een tegemoetkoming voor slachtoffers met ernstige beroepsziektes, mits die ziekte is veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Risico Inventarisatie & -Evaluatie

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van het Meerjarenprogramma Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) wordt gekeken naar eventuele aanvullende maatregelen. Deze aanvullende maatregelen staan in het teken van de naleving van de RI&E en de verbetering hiervan.

Visie op arbo

De Arbovisie 2040 wordt in 2022 opgesteld. Dit wordt de nieuwe lange termijnvisie op het arbobeleid.

Nederlandse Arbeidsinspectie

Ook verandert per 1 januari 2022 de naam van de Inspectie SZW in Nederlandse Arbeidsinspectie.

Corona

In 2022 investeert het demissionaire kabinet 2,1 miljard euro in coronabestrijding en het vaccinatieprogramma. Daarnaast wordt geïnvesteerd in monitoring van de verspreiding van het coronavirus. Mede daarom wordt de testcapaciteit van de GGD’s uitgebreid.

Ook onderzoekt het kabinet de mogelijkheden om in de toekomst beter voorbereid te zijn op eventuele pandemieën.

Verder worden afspraken met werkgevers en onderwijsinstellingen gemaakt over hoe mensen een gedeelte van de week thuis kunnen werken. Hierdoor wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de drukte op de weg en in het OV zoveel mogelijk beperken.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal  1.000,00 aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie is vanaf 1 maart 2022 aan te vragen. Het STAP-budget staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Dit budget vervangt de huidige fiscale aftrek van scholingskosten. Omscholing is vooral belangrijk voor mensen met zware beroepen of werknemers in branches met een beperkt toekomstperspectief. Het helpt werknemers op een gezonde manier de AOW-leeftijd te bereiken.

Arbeidsongeschiktheidspremie

Tot slot betalen kleine werkgevers vanaf 1 januari een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) in vergelijking met grote werkgevers. Voor kleine werkgevers daalt de premie ongeveer 1,0% en voor (middel)grote werkgevers stijgt deze met 0,1%. Het verschil in premie tussen kleine en (middel)grote werkgevers bedraagt daardoor straks ongeveer 1,1%.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over arbo gerelateerde onderwerpen? Neem contact met ons op via arbo@felixxgroep.nl of telefonisch via 085-083 10 00.

Verena van Keulen

Casemanager
verena.vankeulen@felixxwerkt.nl

Na meer dan 23 jaar in de arbodienstverleningsbranche in een commerciële functie wilde Verena haar carrière een andere koers laten varen... Lees verder