Is uw arbeidscontract nog wel van deze tijd?

Is uw arbeidscontract nog wel van deze tijd?

Is er iets veranderd dan….?

Eens even kijken… Werken vanuit één locatie, met pensioen zodra je 65 jaar wordt, werktijden die zijn vastgeklikt tussen half 9 en 5 en een concurrentiebeding zodat uw werknemers niet bij de buren aan de slag gaan. Komt er een blik van herkenning bij u los? Onderneem dan actie en moderniseer uw arbeidscontract!

Arbeidscontract

Veel bedrijven werken nog steeds met het als eerste opgestelde contract

Ergens in een ver grijs verleden is er bij de start van de onderneming met wat knip en plak werk een arbeidscontract opgesteld. Hecht u nog steeds waarde aan de afspraken uit die overeenkomst? Of bent u ook van de vaste werktijden afgestapt? En kunnen de werknemers hun eigen werktijden indelen op een locatie naar keuze? Bij veel werkgevers is dit de normale gang van zaken geworden. Alleen blijft de aanpassing in de arbeidsvoorwaarden achterwege.

Stimuleer locatie en tijd onafhankelijk werken

Uiteraard alleen als het werk dit toelaat. Als de winkel vanaf 9.00 uur open gaat, dan is het wel zo prettig dat er iemand is om te openen. Maar het gros van de werknemers in Nederland is niet gebonden aan vaste werktijden en een vaste werkplek. Stimuleer daarom al vanuit het arbeidscontract en personeelshandboek om uw werknemers niet elke ochtend en avond achteraan te laten sluiten in de file. Laat ze thuis opstarten en/of eerder vertrekken om thuis het werk af te ronden. Scheelt weer een paar bekende irritatiefactoren.

Met pensioen op 65-jarige leeftijd?

Kan best, alleen dat is dan de keuze van de werknemer zelf. Wij raden aan om helemaal geen einddatum in het onbepaalde tijd contract op te nemen. In het verleden werd deze vaak op 65 jaar gezet. Dit was de pensioenleeftijd in de meeste regelingen en de AOW ging dan ook in. Nu zijn er ook pensioenregelingen met een pensioenleeftijd van 67 en 68 jaar. Terwijl de AOW-leeftijd ergens tussen de 66 en 67 jaar blijft schommelen de komende tijd. Door geen einddatum op te nemen, heeft u als werkgever eenmaal de mogelijkheid om het dienstverband te beëindigen rondom de pensioen en AOW-leeftijd. Houd wel rekening met een opzegtermijn, afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Is uw concurrentiebeding bij de tijd?

Sinds 2015 worden er zware eisen gesteld aan een concurrentiebeding in een bepaalde tijd contract. Meer over deze formele eisen leest u in dit artikel. Maar heeft u de inhoud van het concurrentiebeding wel aangepast aan de moderne tijd? Waar vroeger de concurrentie alleen zat in een straal van 20 kilometer rondom uw bedrijf, zit die tegenwoordig door de toegenomen mobiliteit en het internet misschien wel overal. Dan wordt het de hoogste tijd om het concurrentiebeding te herschrijven. Pak dit zelf op en wacht niet totdat de rechter zich hierover uitspreekt when the shit hits the fan…. Rechters leggen het beding dan veelal uit in het voordeel van de (ex-)werknemer.

Aan de slag!

Met het moderniseren van de bepalingen in het arbeidscontract en het personeelshandboek. Nu lijkt er niks aan de hand, maar het juist vastleggen van de arbeidsvoorwaarden is er om geschillen en misverstanden in de toekomst te voorkomen. Hulp nodig of even sparren over de arbeidsvoorwaarden? Wij staan voor u klaar via 085-083 10 00 of per email ralph@felixxgroep.nl.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder