Actie gevraagd! Het aanmelden van 18-, 19- en 20-jarigen bij uw pensioenregeling

Actie gevraagd! Het aanmelden van 18-, 19- en 20-jarigen bij uw pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2024 hebben uw werknemers van 18, 19 én 20 jaar ook recht op deelname aan de pensioenregeling van uw bedrijf. Dit betekent dat deze werknemers moeten worden aangemeld. Hoe u dat doet, leest u hieronder. Bent u benieuwd naar de wijze waarop wij met de verlaging van de aanvangsleeftijd naar 18 jaar omgaan? Klik dan hier voor het artikel waarin wij deze vraag beantwoorden.

Verzorgt Felixx.® het beheren van uw pensioenregeling via Felixx.® online?

Dan zijn er twee mogelijkheden waarop wij, samen met u, de aanmelding van de 18-, 19- en 20-jarigen doorvoeren:

  • 1. Is er een koppeling tussen uw salarispakket en Felixx.® online? Dan hoeft u zelf niets te doen. De desbetreffende werknemers komen vanzelf naar voren via de maandelijkse synchronisatie die wij uitvoeren;
  • 2. Voert u zelf uw wijzigingen in Felixx.® online in? Dan kunt u de betreffende werknemer(s) als gebruikelijk invoeren in Felixx.® online. Vervolgens doet Felixx.® de rest.

Verzorgt u het beheer van uw pensioenregeling zelf?

Dan moet u uw werknemers van 18, 19 en 20 jaar zelf aanmelden via het werkgeversportal van uw pensioenuitvoerder.

Vraagt u een eigen bijdrage aan uw werknemer voor deelname aan de pensioenregeling?

Houd er dan rekening mee dat ook deze werknemers een eigen bijdrage gaan betalen Het is belangrijk dat u hier tijdig en zorgvuldig met uw werknemers over communiceert. Heeft u daar hulp bij nodig? Geef dit dan bij ons aan, zodat wij u daarbij kunnen helpen. Uiteraard dient u ook uw salarisadministrateur te instrueren, om ervoor te zorgen dat de eigen bijdrage daadwerkelijk wordt ingehouden. Dit laatste geldt uiteraard niet voor  werkgevers die hun salarisadministratie via Felixx.® loon hebben lopen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via info@felixxwerkt.nl of 085-083 10 00.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder