5 tips voor bijsparen in de pensioenregeling

5 tips voor bijsparen in de pensioenregeling

Wat is bijsparen?

Nog niet zo heel lang geleden waren pensioenregelingen fiscaal maximaal. Kortom er werd verplicht pensioen opgebouwd tot aan het wettelijk maximum. Door overheidsmaatregelen en door veranderende marktomstandigheden zijn pensioenregelingen steeds vaker niet meer fiscaal maximaal. Concluderend; er is ruimte om vrijwillig en volledig voor rekening van de werknemer fiscaal voordelig extra pensioen op te bouwen. Dit bijsparen wordt inmiddels steeds vaker opgenomen in de pensioenregeling via de werkgever. In dit artikel delen wij 5 belangrijke tips over dit onderwerp met u!

Pensioen

1. Stel een intern werkproces op

De bijspaarpremie moet worden ingehouden van het bruto salaris van de medewerker. Tegelijkertijd betaalt de werkgever de ingehouden premie via de nota die de pensioenuitvoerder in rekening brengt. Een goede afstemming tussen HR en Financiën is daardoor essentieel. Om de administratieve last enigszins te temperen, is het ook handig om voor het wijzigen van het bijsparen enkele vaste momenten per jaar in te plannen.

2. Wie vraagt het bijsparen aan bij de pensioenuitvoerder?

Voert Felixx.® het beheer van de pensioenregeling voor u uit? Dan vragen wij u om de aanvraag voor het bijsparen via ons te laten verlopen. Dit valt binnen het dienstverleningsabonnement zonder extra kosten. Door dit proces via ons te laten verlopen, kunnen wij de pensioenuitvoerder blijven controleren of de juiste premie in rekening wordt gebracht. Helaas is het bij enkele pensioenuitvoerders ook mogelijk dat een werknemer zelf het bijsparen bij hen aanvraagt. U moet dan via de nota constateren dat er wordt bijgespaard of dat er wijzigingen zijn in het bijsparen. Met deze wijze van ‘communiceren’ zijn wij uiteraard niet blij. Wij zijn daarom volop in gesprek met pensioenuitvoerders om het bijsparen altijd via Felixx.® of de werkgever te laten lopen. Wij raden aan om ook bij de werknemers aan te geven om het bijsparen altijd via de werkgever aan te vragen.

3. Geef duidelijk aan dat u het bijsparen alleen faciliteert

Om later misverstanden te voorkomen doet u er goed aan om duidelijk aan te geven dat het bijsparen één van de opties is om extra pensioen op te bouwen. De medewerker dient zelf na te gaan (advies in te winnen) of bijsparen passend is bij zijn of haar financiële situatie. Uiteraard geldt dit laatste niet als wij met u hebben afgesproken dat wij ook uw medewerkers adviseren.

4. Communiceer de gevolgen bij (echt)scheiding en overlijden

Bij (echt)scheiding en overlijden wordt er vaak geen onderscheid gemaakt tussen de verplicht ingelegde premie en de vrijwillige bijspaarpremie. Om onaangename verassingen te voorkomen is het goed om dit duidelijk bij de werknemer aan te geven.

5. Bijsparen over alleen het vaste salaris bij maandelijkse inleg van de bijspaarpremie

Omdat variabele salarisbestandsdelen onzeker zijn, is het niet aan te raden om over dit deel van het salaris elke maand bij te sparen. Hiermee voorkomt een werkgever dat hij eventueel teveel ingelegde bijspaarpremie moet terugvorderen bij de werknemer. Doet de werkgever dit niet? Dan is er teveel premie ingelegd met alle fiscale gevolgen van dien.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u hulp nodig bij het communiceren over de omgang en de gevolgen van bijsparen? Of bent u op zoek naar een sluitend werkproces zodat het bijsparen juist wordt uitgevoerd? Neemt u dan gerust contact met ons op via 085-083 10 00 of ralph@felixxgroep.nl voor meer informatie. Wij helpen u graag via onze moderne wijze van pensioencommunicatie en via het online beheersysteem Felixx.® groep.

Ralph van Putten

Pensioen- & Arbeidsvoorwaardenadviseur
ralph.vanputten@felixxwerkt.nl

Ralph heeft de studies Nederlands recht en Organisatiewetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.... Lees verder