Felixx.® loon de eerste drie maanden kosteloos

Uw salarisadministratie altijd op orde.

De eerste drie maanden Felixx.® loon kosteloos

Profiteer nu!

Wij bieden u Felixx.® loon nu de eerste drie maanden van 2022 kosteloos aan. Na de eerste drie maanden betaalt u vanaf 6,00 (exclusief btw) per loonstrook afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat uw salarisadministratie kosteloos door ons wordt ingericht (normaliter zijn de inrichtingskosten 12,50 per werknemer en 50,00 per werkgever).

Onze dienstverlening is verbeterd en uitgebreid

Door de overname van CENT Lonen (per 1 juni 2021) hebben wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en uitbreiden om u zo kwaliteit en service te kunnen blijven bieden. U wordt door ons volledig ontzorgd, waardoor u (bijna) niets meer zelf hoeft te doen of te controleren. Wij bieden u de volgende dienstverlening aan:

 • Maandelijkse salarisverwerking inclusief loonstroken en levering van een digitaal betaalbestand met nettoloonbetalingen.
 • Verwerking van alle reguliere mutaties, bijvoorbeeld: in- en uitdiensttredingen, wijzigen werknemersgegevens, extra uren, reis- en onkosten, bonussen, vakantietoeslag, dertiende maand of eindejaarsuitkering, voorschotten, auto van de zaak en eindafrekeningen.
 • Periodieke aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst. Conform de geldende wet- en regelgeving inclusief rapport en notificatiebericht met betalingskenmerken.
 • Jaarwerkzaamheden ten behoeve van de Belastingdienst. Inclusief jaaropgaven van werknemers en cumulatieve jaarrapporten voor uw accountant.
 • Meekijkfunctie (login) voor uw accountant.
 • 24/7 toegang voor de werkgever tot de salarisadministratie-applicatie Felixx.® loon.
 • 24/7 toegang voor uw werknemers tot de mobiele Employee Self Service applicatie.

 

Koppeling met Felixx.® online en Felixx.® arbo

U kunt Felixx.® loon rechtstreeks koppelen aan Felixx.® online en Felixx.® arbo. Hierdoor wordt uw salarisadministratie het startpunt van uw pensioen-, hr- en verzuimadministratie. Dit betekent dat u maar één keer een werknemerswijziging, ziekmelding of herstelmelding via Felixx.® loon hoeft door te geven. Vervolgens wordt deze automatisch doorgestuurd naar Felixx.® online en Felixx.® arbo. De wijziging wordt eerst gecontroleerd door ons team en daarna doorgestuurd naar de desbetreffende verzekeraar en/of pensioenuitvoerder. Wij zorgen voor zekerheid, foutreductie, tijdbesparing en lagere administratieve lasten.

Loonadministratie Icon

Felixx.® loon aanvragen

  Voor- en achternaam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer