Re-integratie van zieke werknemers

Al uw werknemers optimaal inzetbaar.

Re-integratie van zieke werknemers

U bent samen met uw werknemers en een arbodienstverlener verantwoordelijk voor het voorkomen van de re-integratie van zieke werknemers. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de werkgever gedurende het ziekteverzuim van een werknemer verschillende, verplichte stappen ondernemen. Het niet nakomen van deze stappen kan leiden tot kostbare loonsancties. Als gecertificeerde arbodienstverlener kunnen wij u ondersteunen op dit gebied.

Welke stappen moet u nemen bij de re-integratie van een zieke werknemer?

U moet bijvoorbeeld denken aan de onderstaande, verplichte stappen die u als werkgever moet zetten gedurende de eerste twee ziektejaren van uw arbeidsongeschikte werknemer.

 • Een probleemanalyse van de ziekmelding maken.
 • Opstellen van een Plan van Aanpak.
 • Een re-integratieplan opstellen.
 • Begeleiding bieden bij het eerste en tweede spoor.
 • Evalueren van het eerste ziektejaar.
 • WIA aanvraag en RIV.

Wilt u meer informatie over de re-integratie van zieke werknemers?

Download dan onze “Wegwijzer Poortwachter” door op de onderstaande button te klikken. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks contact met ons opnemen door het onderstaande contactformulier in te vullen of via info@felixxgroep.nl of 085-083 10 00.

Regie op verzuim Icon

Arbodienstverlening Felixx.® arbo

Wij ondersteunen u en uw werknemers op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbeheer, verzuimmanagement, verzuimbegeleiding, veiligheid, re-integratie en alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Arbowet.

 

Wij bieden u drie verschillende arbodienstpakketten. Wat levert dit u op? U krijgt optimaal grip op het verzuim binnen uw organisatie en maatwerk arbodienstverlening toegespitst op uw organisatie. Daarnaast heeft u altijd één vaste contactpersoon en direct inzicht in uw verzuimcijfers.

Pakket Basis

 • 24/7 online toegang tot Felixx.® arbo
 • Bewaking en signalering Wvp
 • Mogelijkheid tot het online doorvoeren van verzuim- en betermeldingen
 • Signalering vangnet en frequent verzuim
 • Inzicht in verzuimrapportages

Pakket Uitgebreid

 • Het Felixx.® arbo Basis pakket
 • Casemanagement en contact met de werknemer (eerste twee ziekteweken)
 • Contact met de werkgever
 • Contact casemanager en bedrijfsarts

Pakket Plus

 • Het Felixx.® arbo Uitgebreid pakket
 • Versturen verzuimrapportage aan verzekeraar
 • Inzet kerndeskundigen
 • Opstellen en bijstellen Plan van Aanpak
 • 42ste weeksmelding aan het UWV

Offerte aanvragen

  Naam*

  Mobiele nummer*

  E-mailadres*

  Bericht*

  Contact Icon
  schuine-balk-boven-footer