Standaard arbeidsovereenkomst laten opstellen

Uw personeelszaken door ons duidelijk vastgelegd.

Standaard arbeidsovereenkomst laten opstellen

Vul het onderstaande formulier in. Na ontvangst van de gegevens gaat onze arbeidsjurist zo snel als mogelijk voor u aan de slag. U ontvangt de arbeidsovereenkomst vervolgens per e-mail.

 

Let op: Vul dit formulier alleen in indien er geen cao voor de betreffende functie van toepassing is.

  Bedrijfsnaam*

  Adres*

  Postcode en plaats*

  Naam contactpersoon*

  Telefoonnummer contactpersoon*

  E-mailadres contactpersoon*

   

  Voorletters betreffende werknemer*

  Achternaam betreffende werknemer*

  Geboortedatum betreffende werknemer*

  Adres betreffende werknemer*

  Postcode en plaats betreffende werknemer*

  Wat is het geslacht van de betreffende werknemer?*

   

  Hoeveel maanden proeftijd wilt u opnemen (maximaal 2 maanden)?*

  Wat is de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst?*

  Contract voor bepaalde tijd? Zo ja, vul de einddatum in*

  Einddatum contract*

  Wat is de standplaats van de werknemer?*

  Hoeveel uur werkt de betreffende werknemer per week?*

  Een werkweek loopt van?*

  Begintijd werkdag*

  Eindtijd werkdag*

  Hoelang duurt de lunchpauze in minuten?*

  Wat is het bruto jaarsalaris (in euro's)?*

  Op hoeveel uur per week is het salaris gebaseerd?*

  Over welke periode wordt het vakantiegeld opgebouwd?*

  Hoeveel vakantiedagen bouwt de werknemer per jaar op?*

  Op hoeveel uur per week is het aantal vakantiedagen gebaseerd?*

  Hoeveel vakantiedagen wilt u als verplichte vrije dagen vaststellen?*

  Hoeveel procent van het salaris betaalt u de eerste 52 weken bij ziekte?*

  Hoeveel procent van het salaris betaalt u na 52 weken bij ziekte?*

  Hoeveel wachtdagen hanteert u bij ziekte als er geen recht op loon is?*

  Na hoeveel dagen ziekte wordt de onkostenvergoeding stopgezet?*

  Zijn er bijzondere verplichtingen van de werknemer? Zo ja, welke?*

  Welke bijzondere verplichtingen heeft de werknemer?*

  Hoeveel maanden geldt het relatiebeding?*

  Hoeveel maanden geldt het concurrentiebeding?*

  Hoeveel kilometer is de reikwijdte van het concurrentiebeding?*

  Is er een pensioentoezegging aan de werknemers?*

  Is er een personeelsreglement aanwezig?*

  Uw bericht*